barnhand med infart
Artikel från Lunds universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Barncancertypen neuroblastom blir ofta resistent mot cellgiftsbehandling. Nu har forskare hittat en orsak till det.

Neuroblastom är en aggressiv cancer i det sympatiska nervsystemet, framför allt i binjurarna. Varje år insjuknar ungefär 20 barn i Sverige, de flesta redan innan barnet fyllt fem år.

Trots intensiv behandling med cytostatika kan sjukdomen vara svår att bota och prognosen är dålig för barn som har den aggressiva formen. En av orsakerna är att tumören ofta utvecklar resistens mot läkemedel.

Möjligt att se hur resistens bildas

Nu har forskare tagit fram en modell i möss med mänskliga tumörceller från neuroblastom. Det gör det möjligt att följa de mekanismer som sker när vissa tumörceller utvecklar motståndskraft mot läkemedel.

– Det som händer är att tumörcellerna förändrar sig till att efterlikna embryonala celler från fosterutvecklingen. Dessa embryonala tumörceller är mer motståndskraftiga mot cellgifter, säger forskaren Daniel Bexell vid Lunds universitet.

Celler i omoget tillstånd anpassar sig

Genetiska förändringar är avgörande för att neuroblastom ska bildas och utvecklas till en aggressiv tumör.

Men vad gäller resistens mot läkemedel handlar det inte i första hand om genetiska förändringar, utan om att cellerna snabbt anpassar sitt beteende.

Orsaken till att de embryonala tumörcellerna är mindre känsliga för läkemedel är ännu inte helt klarlagd, men forskarna tror att det kan ha att göra med att cellerna i sitt omogna tillstånd kan anpassa sig och överleva vid förändrade förhållanden.

– Dagens behandling med cellgifter är generellt riktad mot snabbdelande tumörceller. Våra forskningsresultat kan bidra till nya behandlingar, som bättre kommer åt hela tumören för att undvika att resistens utvecklas. I framtida forskning blir det viktigt att förstå hur man specifikt kan angripa neuroblastomcellens embryonala tillstånd för att bota patienter, säger Daniel Bexell.

Vetenskaplig artikel:

Clinically relevant treatment of PDX models reveals patterns of neuroblastoma chemoresistance (Adriana Mañas, Daniel Bexell med flera), Science Advances.

Kontakt:

Daniel Bexell, universitetslektor vid translationell cancerforskning, Lunds universitet
daniel.bexell@med.lu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera