kvinna undersöks med mammografi, profil
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Risken för bröstcancer är mycket högre i så kallade täta bröst. Det kan vara så att täta bröst har egenskaper som främjar cancertillväxt, enligt forskning från Linköpings universitet.

I dag hanteras täta bröst och icke-täta bröst på samma sätt i svensk sjukvård vad gäller screening, alltså att man upptäcker sjukdom eller förstadium till sjukdom genom att undersöka en stor mängd människor.

Täta bröst, vad är det?

Alla bröst är inte likadana, varken på utsidan eller insidan. En del bröst är vad man kallar för täta bröst. Dessa har fem gånger högre risk för cancer jämfört med icke-täta bröst.

Tätheten i bröst beror framför allt på bindväv, eller rättare sagt allt som inte är fettväv, eftersom körtelvävnaden är ungefär densamma i täta och icke-täta bröst. Vid mammografiundersökning avbildas både körtelvävnad och bindväv som vitt på bilden. Även cancer är vit på mammografibilden. Det kan därför vara svårare vid mammografiundersökning att upptäcka en cancerknöl i täta bröst.

Källa: Linköpings universitet

Screeningen för bröstcancer i Sverige är framför allt mammografiundersökning, som svenska kvinnor över 40 år regelbundet erbjuds. Det går också att leta efter tumörer med metoder som magnetkamera eller ultraljudsundersökning. De kan vara ett komplement till mammografiundersökning, men har inte utvärderats som screeningmetoder.

­– Problemet är att vi inte vet i dag vad vi ska göra med de kvinnor som har täta bröst, säger Charlotta Dabrosin, professor vid Linköpings universitet och läkare vid Universitetssjukhuset i Linköping.

­– Innan man kan införa en särskild screening av dem så måste man göra stora studier för att förstå vilka som har högst risk och hur de kan följas inom vården, för att undvika att utsätta många kvinnor för undersökningar i onödan.

Biologiska skillnader i brösten

Den höga cancerrisken för dem med täta bröst kan delvis förklaras med svårigheterna att se tumören vid mammografi, se faktaruta ovan. Men det kan inte helt förklara den högre cancerrisken.

I en ny studie har forskare, bland dem Charlotta Dabrosin, undersökt om det finns en skillnad i biologiska egenskaper mellan täta bröst och icke-täta bröst.

Fyrtiofyra kvinnor med antingen täta bröst eller icke-täta bröst undersöktes med magnetkamera med kontrast. Forskarna använde också en metod som kallas mikrodialys, där man via en tunn kateter i bröstvävnaden fångar upp innehållet i den vätska som bröstens celler omges av, den så kallade mikromiljön.

Charlotta Dabrosin har i tidigare studier visat att mikromiljön i täta bröst är väldigt lik mikromiljön i en bröstcancertumör. I den nya studien kunde forskarna, i vätskan från mikromiljön, mäta mängderna av olika proteiner.

Högre nivåer av proteiner kopplade till cancer

Forskarna fann oväntat stora skillnader mellan friska täta och icke-täta bröst.

Av de 270 proteiner som mättes var nivåerna i täta bröst förhöjda för 124 proteiner som är kopplade till cancerutveckling på olika sätt.

– Det är de facto enormt stor biologisk skillnad mellan täta och icke-täta bröst, säger Charlotta Dabrosin.

– Det som jag tycker är det häftiga med den här studien är att vi verkligen kan koppla ihop nivåerna av proteiner, som inflammatoriska proteiner och tillväxtfaktorer, med skillnader i bröstens fysiologi som vi upptäckt vid MR-undersökningen. Vi fann bland annat att kontrastvätskan breder ut sig på olika sätt i de olika brösttyperna, vilket är ett tecken på att blodkärlen är påverkade.

Två lerkrukor med bröstform på
Bild: Yael Gonzalez, Unsplash

Teorin: Täta bröst har tillåtande mikromiljö

Det går inte att säkert avgöra vad som är orsak och verkan. Men korrelationen mellan mängden protein och fysiologiska skillnader är så stark att forskarna menar att det verkar finnas ett orsakssamband.

Runt var tredje kvinna i åldern 40–50 år har förstadium till cancer i bröstet. Ofta stannar tillväxten i det stadiet och färre än en kvinna av 100 i den åldersgruppen får cancer.

Forskarnas teori är att täta bröst har en tillåtande mikromiljö som kan främja att avvikande celler utvecklas till cancer, och att detta kan bidra till att förklara den högre cancerrisken.

– I studien har vi hittat massor av saker som väcker frågor om huruvida det är möjligt att sänka nivåerna av de här proteinerna och minska risken att cancer utvecklas. Här hittar vi möjligheter som man inte haft tidigare, säger Charlotta Dabrosin.

Forskarna arbetar nu vidare med en studie på kvinnor med täta bröst för att undersöka om anti-inflammatorisk behandling kan förändra mikromiljön i brösten.

Vetenskaplig artikel:

Breast density is strongly associated with multiparametric magnetic resonance imaging biomarkers and pro-tumorigenic proteins in situ (Peter Lundberg, Mikael Forsgren, Jens Tellman, Johan Kihlberg, Anna Rzepecka och Charlotta Dabrosin) British Journal of Cancer.

Kontakt:

Charlotta Dabrosin, professor
charlotta.dabrosin@liu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera