Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Bland äldre – 60 plus – med psykossjukdom och bipolär sjukdom är andelen döda i covid-19 nästan fyra gånger så stor, som hos psykiskt friska i samma ålder. 
– Vi ser en hög överdödlighet. Kanske borde gruppen prioriteras för vaccin, menar Martin Maripuu, psykiatriker och forskare vid Umeå universitet.

Personer med allvarlig psykisk sjukdom löper kraftigt ökad risk att dö i covid-19. Det visar en studie vid Umeå universitet och Karolinska institutet. Forskarna har studerat data för hela den svenska befolkningen över 20 år under perioden 11 mars till 15 juni 2020.

Bland de med allvarlig psykisk sjukdom avled under denna period 130 personer i covid-19, vilket motsvarar 0,1 procent av samtliga i gruppen. Bland personer som inte hade diagnos för allvarlig psykisk sjukdom var dödligheten knappt hälften, 0,06 procent.

Efter 60 års ålder

Det är framför allt efter 60 års ålder som de psykiskt sjuka har högre överdödlighet jämfört med icke psykiskt sjuka i samma ålder. I åldersgruppen 60-79 år var död i covid-19 nästan fyra gånger så vanligt bland personer med allvarlig psykisk sjukdom som bland jämnåriga i befolkningen i övrigt.

Som allvarlig psykisk sjukdom räknas i studien psykossjukdomar, till exempel schizofreni och bipolär sjukdom. Däremot ingår inte depression eller ångest i studien , även om dessa tillstånd också kan vara svåra.

Okänt varför fler dör

Exakt vad som orsakar överdödligheten i covid bland de allvarligt psykiskt sjuka ger studien i sig inte svar på.

– Det kan handla om att allvarlig psykisk sjukdom kan leda till att man också biologiskt åldras i förtid, att sjukdomen försämrar hälsan och immunförsvaret i största allmänhet eller att den här gruppen har andra riskfaktorer som exempelvis övervikt. Det är alltid viktigt att behandla både den psykiska och kroppsliga ohälsan hos personer med dessa sjukdomar, säger Martin Maripuu.

Totalt har nästan åtta miljoner individer ingått i underlaget för studien.

Vetenskaplig artikel:

Death Associated With Coronavirus (COVID-19) Infection in Individuals With Severe Mental Disorders in Sweden During the Early Months of the Outbreak – An Exploratory Cross-Sectional Analysis of a Population-Based Register Study (Martin Maripuu, Marie Bendix, Louise Öhlund, Micael Widerström, Ursula Werneke)F rontiers in Psychiatry.

Kontakt:

Martin Maripuu, Universitetslektor/överläkare vid Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet/Östersunds sjukhus, martin.maripuu@umu.se
Ursula Werneke, docent i psykiatri/överläkare, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet/Sunderby sjukhus, Luleå, ursula.werneke@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera