Artikel från Linnéuniversitetet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Nu finns en mer lättillgänglig version av en tidigare studie om hur barn som utsatts för våld i hemmet kan få hjälp. Behandlingsmetoden som enligt studien fungerar bra heter KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel).

– Det är barn som fått komma till tals, och de berättar bland annat om hur det blir för dem när de avslöjar förälders våld mot dem. Där är skola och förskola en viktig aktör att hjälpa barnen vidare. Behovet av trygga och tillitsfulla vuxna framkommer tydligt i barnens berättelser, berättar Johanna Thulin, universitetslektor vid Linnéuniversitet.

Sedan 2007 används i Sverige en behandlingsmetod för våldsutsatta barn och deras familjer som heter KIBB (Kognitiv Integrerad Behandling vid Barnmisshandel). För ett år sedan kom Johanna Thulins avhandling som visar att metoden kan minska föräldrarnas våld samtidigt som barnen får hjälp att bearbeta sina upplevelser. Nu finns en omarbetad, mer lättillgänglig svensk version av avhandlingen.

– Barn som har varit utsatta för fysisk misshandel har tydligare traumasymptom, till exempel ångest, depression, ilska och posttraumatisk stress, än grupper med barn som inte varit utsatta för våld.

– Barnen beskriver också att personal i skolan är särskilt viktiga när de ska berätta om våldet. Själva avslöjandet är en process med flera överväganden. Oftast valde barnen att avslöja för någon personal i skolan, som till exempel en lärare eller skolkuratorn. Barnen beskrev att det var viktigt att ha förtroende för den person de valde att berätta för, förklarar Johanna Thulin och fortsätter:

– Tillit är viktigt vid avslöjandet och det är också en viktig komponent i behandling och möjligheten att skapa förtroendefulla relationer där barnet känner att deras ord är viktiga.

Boken kan laddas ned kostnadsfritt. Målsättningen är att intresserade inom skola, förskola och socialtjänst med flera ska ta del av den.

Boken:

Prata om våldet

Ta del av en presentation av boken

Kontakt:

Johanna Thulin, universitetslektor vid institutionen för socialt arbete, Linnéuniversitet, johanna.thulin@lnu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera