Foto: Crissy Jarvis on Unsplash
Artikel från Umeå universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett ökat fokus på bedömning i förskoleklass för med sig viss risk för särskiljning av elever istället för att fokusera vad i undervisningen som behöver förändras eller förstärkas för att utveckling och lärande ska ske hos alla elever. Det visar en avhandling om matematik i förskolan från Umeå universitet.

– En uppmaning till lärare i förskoleklass är att använda arbetssätt i undervisningen där elever, i-risk-elever och elever i särskilda undervisningsbehov i matematik tydligt ingår i gruppen alla elever, säger Helena Vennberg, som med hjälp av undervisningsmaterialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (TRR), studerat effekten på sexåringars matematikutveckling på kort och lång sikt.

Resultaten visar att ett arbetssätt som fokuserar på att främja lärande kan leda till att utveckling och lärande blir mer synligt.

Utveckling och lärande har olika betydelse

– Min avhandling visar att det är viktigt att förskoleklasslärare är medvetna om sin egen roll och sina kunskaper för att på bästa sätt kunna hjälpa elever i förskoleklass att förstå vad matematik är och hur den kan användas, säger Helena Vennberg.

Förskoleklassen har en speciell position mellan två skilda kulturer där utveckling och lärande har olika betydelse.Med hjälp av undervisningsmaterialet Tänka, resonera och räkna i förskoleklass (TRR), samt tillhörande fortbildning, har Helena Vennberg studerat effekten på sexåringars matematikutveckling på kort och lång sikt.

Tänka, resonera och räkna i förskoleklass, TRR, (Sterner m.fl., 2014) är ett av få forskningsbaserade undervisningsmaterial i matematik som även har ett tydligt fokus på lärarens arbete med matematik i förskoleklassen. TRR bygger på strukturerade matematiska aktiviteter där elever, individuellt och i grupp möter, använder, utvecklar och resonerar om olika representationer av tal.

Inkluderande lärmiljö

Resultaten i avhandlingen visar att TRR skapar en inkluderande lärmiljö där förskoleklasslärarna har möjligheten att följa elevers lärande. Förskoleklasslärares förmåga att följa i-risk-elevers kunskapsutveckling i TRR ökade med förskoleklasslärarnas medvetenhet om sina egna ämneskunskaper.

Detta indikerar att inkluderande matematikundervisning med fokus på resonemang om representationer av tal ger möjligheter att utveckla god räkneförmåga för alla elever och är särskilt stödjande för i-risk-elevers lärande.

– Avhandlingens resultat visar alltså en positiv effekt för i-risk-elever och, kanske lika viktigt, inga indikationer på att TRR skulle vara sämre för elever som inte är en i-risk-elev, säger Helena Vennberg.

Bedömning ingen garant för lärande

Resultaten visar vidare att med TRR blev tillfällen för bedömning en naturligt integrerad process i undervisningen, i vilken förskoleklasslärarna i sina bedömningar identifierade innehåll i undervisningen och svårigheter i lärandet av ett matematiskt innehåll snarare än elever. Men bedömning är inte en garanti för lärande. Att följa elevers utveckling och lärande leder inte med säkerhet till att utveckling och lärande främjas.

– Lärande i förskoleklass blir stärkt av att inte begränsa matematiken till att ta sig från A till B utan att istället satsa på att ta sig från A och vidare, säger Helena Vennberg.

Ett ökat fokus på bedömning i förskoleklass för med sig viss risk för särskiljning av elever istället för att fokusera vad i undervisningen som behöver förändras eller förstärkas för att utveckling och lärande ska ske hos alla elever.

Alla ska ingå i gruppen

Helena Vennberg menar att det är viktigt att synliggöra elevers behov för att öka möjligheten att skapa förutsättningar för att främja deras lärande. Men genom att synliggöra kan fokus skifta – från att planera en undervisning som främjar alla elevers lärande, till att inte se vissa elever som en del av den undervisning som ska planeras.

– En uppmaning till lärare i förskoleklass är att använda arbetssätt i undervisningen där elever, i-risk-elever och elever i särskilda undervisningsbehov i matematik tydligt ingår i gruppen alla elever, säger Helena Vennberg.

Avhandling:

Att räkna med alla elever: följa och främja matematiklärande i förskoleklass

Kontakt:

Helena Vennberg, Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik vid Umeå universitet, helena.vennberg@umu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera