Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Risken att få prostatacancer tycks öka, om män haft blindtarmsinflammation eller akne i tidig vuxen ålder. Det visar en studie från Universitetssjukhuset i Örebro, som bygger på information från nationella register och omfattar runt 240 000 män födda i Sverige.

Det är känt sedan tidigare att inflammation bidrar till utveckling av många cancerformer. Den nya studien pekar på att det också skulle kunna gälla för prostatacancer.

– Vi kunde se att män som hade haft blindtarmsinflammation eller hade akne vid tiden för mönstring oftare fick prostatacancer senare i livet. En möjlig förklaring till det är benägenhet att utveckla en viss typ av inflammation, säger Henrik Ugge, ST-läkare på urologiska kliniken vid Universitetssjukhuset Örebro och doktorand på Institutionen för medicinska vetenskaper vid Örebro universitet.

En tänkbar förklaring till ett samband mellan akne och prostatacancer är också bakterien Cutibacterium acnes, som har kopplats till båda sjukdomarna.

Vad är inflammation?
Inflammation är en process som bidrar till kroppens försvar mot skador, infektioner och tumörer. Immunförsvarets celler utsöndrar olika ämnen, så kallade signalmolekyler, för att kommunicera med varandra och styra inflammationsprocessen.

– Vi har även undersökt om det finns ett samband mellan prostatacancer och ett antal inflammatoriska signalmolekyler. I den processen har vi identifierat flera intressanta signalmolekyler, vilka behöver utvärderas ytterligare, men skulle kunna peka på vilken typ av inflammation som eventuellt har betydelse för prostatacancer, säger Henrik Ugge.

Varje år får cirka 10 000 män prostatacancer i Sverige. Det är för att förstå mer om vilka processer i kroppen som bidrar till prostatacancer som forskarna vid Universitetssjukhuset i Örebro nu undersökt om blindtarmsinflammation eller akne i tidig vuxen ålder påverkar risken för prostatacancer senare i livet. Forskningen bygger på information från nationella register och omfattar runt 240 000 män födda i Sverige.

– Om vi lyckas förstå vilka processer i kroppen som bidrar till att prostatacancer utvecklas kan det öppna dörrar till nya sätt att diagnosticera, förebygga och behandla prostatacancer, säger Henrik Ugge, läkare och doktorand vid Örebro universitet.

Kontakt:
Henrik Ugge ST-läkare Urologiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro
Region Örebro län, henrik.ugge@regionorebrolan.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera