Artikel från Malmö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Förutsättningarna för förskolan och förskollärares uppdrag är mycket problematiska, visar en forskningsrapport från Malmö universitet. Hög arbetsbelastning, brist på resurser, gränslöshet i uppdraget och utsträckt lojalitet är några av de dilemman forskarna pekar på. Bakgrund till studien är hög sjukfrånvaro och en ökad psykisk ohälsa hos förskollärare.

– Problemen och lösningarna ligger alltså i professionen, arbetsmiljön, personalsituationen och organisationen. Ett av de verkliga problemen är att förskollärarna blir allt färre och inga prognoser pekar på att de blir fler, säger Sven Persson, professor i pedagogik vid Malmö universitet, och en av forskarna bakom studien.

– Politiker och beslutsfattare måste börja diskutera förskollärarnas framtida roll och förskolans plats i samhället. Förskolan måste på allvar komma upp på den politiska dagordningen nationellt och förskolan måste få kosta, säger Ingegerd Tallberg Broman.

Svensk förskola har tradition av att vara välfungerande med integrering av lek, lärande och omsorg. En positiv barnmiljö och en god arbetsmiljö. Nu har larmsignalerna varit många, främst vad gäller arbets- och personalsituationen. En stabil och utbildad personal är en central kvalitetsfaktor för förskolan.

Samma situation i många kommuner

Det är på uppdrag av Malmö stad som Sven Persson och Ingegerd Tallberg Broman, också hon professor inom pedagogik, gått till botten med vilka utmaningar som förskolan och framför allt förskollärare brottas med.

De har utgått från situationen i Malmö, men menar att situationen är likartad i många kommuner i Sverige. Och så ser det ut i många kommuner, enligt forskarna.

Brist på förskollärare, stor personalomsättning, ökad andel utan utbildning för arbete i förskola, stora barngrupper, bristande ekonomiska förutsättningar, högt ställda förväntningar och ansvar utan kontroll – allt lyfts fram av de intervjuade i studien.

– Vi ser det som en lokal studie av en nationell förskoleproblematik. Variationen inom och mellan kommunerna är också allt större, vilket utmanar likvärdigheten i förskolan.

Malmös satsningar på förskolan

Malmö har bland annat satsat på organisationsutveckling i förskolan och en rad kvalitétsstödjande åtgärder. Malmö utgör också en av de få kommuner i Sverige som inrättat en egen förskoleförvaltning och egen förskolenämnd – ett sätt att lyfta förskolans problem.

Genom att visa problem och lyssna till medarbetare skapas också förutsättningar för åtgärder. Att förvaltningen tagit initiativ till studien kommenteras också positivt av deltagarna i studien. 

Forskarna har gjort statistikjämförelser mellan Malmö och övriga landet, och intervjuat ett 40-tal personer i olika personalkategorier i förskolan. De kopplar sina resultat och resonemang till både tidigare och aktuell nationell och internationell forskning om förskolan.

Dilemman och lösningar

– I de dilemman vi diskuterar finns också lösningarna, säger Sven Persson. Men det kräver en kombination av nationella, regionala och lokala insatser för att få bukt med problemen.

Ett av de problem som studien pekar på, är alltså svårigheten att avgränsa uppdraget och räcka till.

– Förskolläraren vill vara lojal mot barnen, mot kollegor, mot föräldrar och mot arbetsgivaren, säger Ingegerd Tallberg-Broman. Men tiden räcker inte att vara lojal mot alla och samtidigt genomföra det man planerat, diskutera och genomföra pedagogisk utveckling. Dessutom är personalläget emellanåt så akut att man måste täcka upp för varandra.

I den reviderade nationella läroplanen för förskolan har förskolläraren ett förtydligat utbildnings- och undervisningsuppdrag och ansvar för barns lärande och utveckling. Men hur ska de allt färre förskollärarna klara detta med de förutsättningar som förskolan har idag?

Rapporten:

Hög sjukfrånvaro och ökad psykisk ohälsa. Om dilemman i förskollärarnas uppdrag

Kontakt:

Sven Persson, sven.persson@mau.se

Ingegerd Tallberg Broman, ingegerd.tallberg-broman@mau.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera