Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

12 september 2018

Unga är mest stressade över skolprestationer

Skolprestationer är huvudorsaken till att unga i årskurs sju till nio känner sig stressade. Men det är oftast den sociala stressen som leder till utveckling av psykisk ohälsa.

Stress och stressrelaterad ångest och depression är vanligt bland unga människor i dag och verkar öka – särskilt bland unga kvinnor. I sin studie har psykologen Malin Anniko vid Örebro universitet undersökt vad högstadieelever från arton skolor i Sverige känner sig mest stressade över. Bland möjliga faktorer fanns skola, familj, vänner och kärleksrelationer.

– Skolstress är den största källan till stress hos både killar och tjejer. Vi fann också att tjejer rapporterar högre grad av upplevd stress inom nästan alla livsområden som vi har undersökt, säger Malin Anniko.

Social stress bakom ångest och nedstämdhet
Malin Anniko har också tittat på sambandet mellan stress och utveckling av psykisk ohälsa under ungdomsåren. Social stress som omfattar kompis-, familje- och kärleksrelationer visade sig ha starkast koppling till ångest och nedstämdhet hos unga.

– Även om skolstress tycks vara den största källan till stress hos både tjejer och killar så fann vi indikationer på att social stress verkar ha en något starkare koppling till ökning av nedstämdhet och ångest över tid. Detta är viktigt att titta närmare på för att bättre förstå hur olika typer av stress påverkar unga, säger hon.

Resultaten visar även att strategier som oro och tankemässigt undvikande, som unga använder sig av för att hantera stress, bidrar till utvecklingen av stressrelaterad ohälsa.

– Högre grad av upplevd stress är kopplat till ökning av oro och tankemässigt undvikande. Det i sin tur är kopplat till högre nivåer av stressrelaterad ohälsa, förklarar Malin Anniko.

Läs också: Betygshets i skolan ger ökad stress och ohälsa

Fick lära sig hantera oro
Då studien visar att oro och tankemässigt undvikande bidrar till stressrelaterad ohälsa hos unga kan en god idé vara att rikta förebyggande insatser mot just dessa strategier, menar Malin Anniko. Inom ramen för sin studie har hon utvärderat ett internetbaserat program där ungdomar får lära sig olika sätt att hantera stress.

– Det handlar om att känna igen tecken på att man börjar bli stressad och prova nya strategier för att hantera sin oro. Till exempel kan man vara mer aktiv, planera bättre och lära sig att fokusera på konkreta lösningar.

De preliminära resultaten hos unga som har tagit del av den förebyggande insatsen visar minskade nivåer av stress, oro, ångest och depressiva symptom.

– Mitt nästa mål är att jämföra ungdomar som tog del av insatsen med ungdomar som inte gjorde det, säger Malin Anniko.

Avhandling
Stuck on repeat, Adolescent stress and the role of repetitive negative thinking and cognitive avoidance

Kontakt
Malin Anniko, malin.anniko@oru.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera