Artikel från Karolinska Institutet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ett vaccin mot ett vanligt förkylningsvirus skyddar möss från att utveckla typ 1-diabetes efter en infektion, visar en svensk-finsk studie. Nu finns planer på att ta fram och testa ett liknande vaccin på människor.

Typ 1-diabetes är den vanligast förekommande kroniska livshotande sjukdomen hos barn i Sverige, och fortsätter av okänd anledning att öka. Finland och Sverige tillhör de länder som har flest typ 1-diabetiker i världen. I Sverige lider fler än 1 av 200 personer av sjukdomen som det varken finns skydd eller bot mot. Man vet inte heller vad som orsakar typ 1-diabetes. En teori som har diskuterats sedan 1990-talet är att infektion med enterovirus, vanligt förekommande förkylningsvirus, är en av de faktorer som ligger bakom insjuknandet.

Hade skyddande effekt
I den nya studien har forskarna använt sig av en experimentell djurmodell för att testa om ett vaccin mot ett särskilt enterovirus skyddar mot typ 1-diabetes som uppkommer efter infektion. Vaccinet visade sig ha en skyddande effekt på möss utan att ge upphov till några allvarliga biverkningar.

– Detta tyder på att ett liknande vaccin skulle kunna utvecklas och testas i människa för att besvara frågan om förkylningsvirus orsakar sjukdomen. Om så är fallet skulle ett sådant vaccin vara högst intressant som preventiv behandling, säger professor Malin Flodström-Tullberg, vars forskargrupp vid Centrum för infektionsmedicin vid Karolinska Institutet utfört de prekliniska studierna.

Vaccin för människor
Studien har genomförts i samarbete med forskare vid universitetet i Tammerfors, Finland, som ansvarat för själva vaccinproduktionen. Fortsatt arbete pågår i Tammerfors för att utveckla nya vacciner som skyddar mot flera av de virus som man tror kan ha en koppling till typ 1-diabetes i människa. Den modell som etablerats tillsammans med Karolinska Institutet kommer att användas för ytterligare så kallade proof of concept-studier. Sådana studier är ett viktigt steg innan vacciner för mänskligt bruk kan börja produceras och testas.

Inom kort planerar det amerikanska företaget Provention Bio att tillsammans med det finska företaget Vactech Ltd ta fram och testa ett liknande vaccin i människa.

Publikation:
“A Coxsackievirus B vaccine protects against virus-induced diabetes in an experimental mouse model of type 1 diabetes”. Virginia M. Stone, Minna M. Hankaniemi, Emma Svedin, Amirbabak Sioofy-Khojine, Sami Oikarinen, Heikki Hyöty, Olli H. Laitinen, Vesa P. Hytönen, Malin Flodström-Tullberg. Diabetologia (the journal of the European Association for the Study of Diabetes [EASD]), online 18 november 2017.

Kontakt:
Malin Flodström-Tullberg, professor, Centrum för infektionsmedicin, Institutionen för medicin, Huddinge, Karolinska Institutet, malin.flodstrom-tullberg@ki.se, 076-947 45 69

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera