Teenage girls eating an ice cream
Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kampanjer för att få fler unga kvinnor att vaccinera sig mot livmodercancer fokuserar starkt på budskap om omsorg, både samhällets omsorg men även vikten av omsorg om sig själv. Risken finns att sådana kampanjer kan bli moraliserande och exkluderande.

Det visar Lisa Lindén i en avhandling vid Tema Teknik och social förändring, Linköpings universitet.

Hon har studerat två landsting och deras tre kampanjer för HPV-vaccin, som skyddar mot livmodercancer. Kampanjerna har bland annat omfattat sociala medier, en app och en uppsökande husvagnsturné. Målgruppen har främst varit unga kvinnor mellan 11 och 20 år. I studien har hon undersökt hur landstingen försöker nå ut med budskapet och hur de jobbar med målgruppen.

Kampanj i rosa blev exkluderande och moraliserande
– Kampanjerna för ofta fram vikten av att ta hand om sig själv, värna sina anhöriga och att tjejerna ska uppmuntra sina kompisar att också vaccinera sig. Men budskapen blir lätt normativa och exkluderande, till exempel en kampanj i rosa för att nå alla tjejer, eller att det först och främst visas vita tjejer på bild, säger Lisa Lindén.

Hon menar att budskapet om omsorg kan uppfattas som moraliserande med sin tydliga signal om att medborgarna bör vaccinera sig.

– Vår folkhälsohistoria fokuserade också mer på den samhälleliga plikten, att man skulle vaccinera sig för samhällets bästa.

Fokus flyttas från samhälle till individ
Idag betonas mer omsorgen om den egna individen. Men när fokus flyttas från ett samhällsperspektiv till individen uppstår nya problem.

– Då blir det sociala sammanhanget osynligt. Till exempel att inte alla unga tillåts vaccinera sig för sina föräldrar eller att många är rädda för biverkningar av vaccinet.
Under senare år har allmänhetens skepsis mot statliga vaccinationskampanjer ökat, bland annat som en följd av kopplingen svininfluensavaccin och narkolepsi.

– När det gäller HPV-vaccin finns inga tydliga bieffekter idag men fakta kan ju förändras. Det är något jag betonar i min avhandling, att osäkerhet är något som behöver hanteras i kampanjerna.

Avhandlingen: Communicating care. The contradictions of HPV vaccination campaigns. Lisa Lindén lägger/lade fram sin doktorsavhandling den 2 juni.

Kontakt: lisa.linden@liu.se. Telefonnummer: 0700 895636

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera