Artikel från Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

De personliga mötena i vården kan med framgång kompletteras av ett personcentrerat e-hälsostöd. En preliminär utvärdering med bröstcancerpatienter visade att en app kunde ge stöd och hjälp för att hantera bröstcancerbehandlingens symptom och biverkningar.

Forskare vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet, har utvecklat och preliminärt utvärderat en interaktiv app för personcentrerad e-hälsa som underlättar egenvård vid bröstcancer.

Appen, kallad Care Expert, har utvecklats för kvinnor under behandling för bröstcancer och innehåller funktioner för självskattning av hälsa och livskvalitet, självmonitorering, självvalidering och direktrapportering till personens egen kontaktsjuksköterska.

Bäst vid tidig bröstcancer
Den nya appen ger stöd så att patienterna under behandlingen själva kan identifiera eventuella symptom och behandlingsbiverkningar. De kan också få stöd till vad de kan göra själva, ta kontakt med sjukvården via appen eller söka akut. Prototypen ger dessutom tillgång till skräddarsydda, vetenskapligt baserade råd för egenvården samt möjligheter till skriftlig kontakt med vårdteamet.

Sådant stöd är av särskilt betydelse vid behandling för tidig bröstcancer som mestadels sker inom öppenvård.

Utvärderingen visar att de kvinnor som använde appen upplevde ett ökat stöd och en ökad, kontinuerlig tillgång till vårdteamet.

– En stor fördel med prototypen är att den integrerar patientens och vårdteamets perspektiv, vilket är en nyckel för att applikationer för e-hälsostöd ska vara framgångsrika, säger doktoranden Filipa Ventura vid Sahlgrenska akademin.

Sätter fokus på personen
En delstudie med 226 kvinnor som behandlades för bröstcancer visar att information om diagnosen och behandling via ett datorbaserat program inte är tillräckligt för att stödja kvinnors förmåga att hantera sin livssituation vid cancerbehandling, eller för att öka deras delaktighet i vården.

Det finns idag ett flertal appar utvecklade för att stödja cancerpatienter i behandlingen. Care Expert är den första som utformats med utgångspunkt i personcentrerad vård, som sätter fokus på personen snarar än på personens diagnos.

– Om e-hälsostöden verkligen ska möta patienternas behov måste de involveras från allra första början, annars är risken uppenbar att applikationen inte används eller att den ökar patientsbördan istället för att vara stödjande, säger Filipa Ventura.

Avhandlingens slutsats är att kvinnor som genomgår bröstcancerbehandling kan vara i behov av stöd, även om de är resursstarka personer. Med rätt stöd kan kvinnorna bättre hantera sjukdomens och behandlingens konsekvenser, samtidigt stärks den egna motivationen till att vara delaktig i sin vård och behandling.

Avhandlingens Person-centred e-support: foundations for the development nursing interventions in outpatient cancer care försvarades vid en disputation den 11 februari.

Kontakt: Filipa Ventura, doktorand vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet filipa.ventura@gu.se
Joakim Öhlén, Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet 0733-748711 joakim.ohlen@gu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera