Artikel från Uppsala universitet

En ny metod för att bestämma typ av bröstcancerbehandling har i en ny studie visat sig lika tillförlitlig som standardmetoden, samtidigt som patienten slipper kirurgiskt ingrepp för vävnadsprover. Resultaten tyder också på att metoden kan leda till mer korrekt behandling.

Ett viktigt verktyg för att avgöra rätt behandling av bröstcancer är att mäta faktorn HER2 (human epidermal growth factor receptor type 2) i vävnadsprov från patienten.

Behandling som riktar sig mot HER2 är dyr, men räddar livet på många kvinnor. Samtidigt är den helt onödig för de patienter vars metastaser inte uttrycker HER2.

Jämförde metoder för att diagnostisera
Syftet med den aktuella studien, som publiceras i Open Acess-tidskriften Theranostics, var att jämföra tillförlitligheten hos den diagnostiska standardmetoden för HER2, som innefattar kirurgiska ingrepp och nålbiopsier från bland annat lever och skelett, med en enklare och för patienten skonsammare metod baserad på bildanalys.

Studien inkluderade 16 kvinnor under pågående behandling av metastatisk bröstcancer. 12 hade diagnostiserats med HER2-positiv modertumör, medan fyra var HER2-negativa. Samtliga undersöktes med en kombinerad PET/CT-metod med en ny spårmolekyl för att identifiera HER2-metastaser genom bildanalys.

Resultatet visade att halten av HER2 i metastaserna mättes korrekt med den nya metoden och alltså fungerar tillfredställande. Dessutom fann man att halten HER2 i metastaserna i en del fall skilde sig från modertumören, vilket ledde till justerad behandling.

– Den nya metoden kan komma att ersätta invasiva vävnadsprov inom en snar framtid. Vår studie ledde till att två patienter påbörjade och en patient avslutade HER2-riktad behandling säger Jens Sörensen, forskare och adjungerad professor vid institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet.

Forskargruppen planerar nu en större studie med flera deltagande sjukhus för att säkerställa resultaten i syfte att göra metoden allmänt tillgänglig.

Studien är helt finansierad av anslag från Cancerfonden och Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO. Den bygger på ett mångårigt utvecklingsarbete vid Uppsala universitet. Det har skrivits cirka 50 prekliniska artiklar om molekylen.

Artikel
Measuring HER2-Receptor Expression In Metastatic Breast Cancer Using [68Ga]ABY-025 Affibody PET/CT, Theranostics 2016; 6(2):262-271. doi:10.7150/thno.13502

För mer information kontakta:
Jens Sörensen, tel: +46 70 518 3600, jens.sorensen@pet.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera