Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

1 oktober 2015

Cancergen kan hämma tumörtillväxt vid prostatacancer

En gen som normalt orsakar cancertillväxt har visat sig ha en helt motsatt roll vid prostatacancer. När genen är aktiv vid prostatacancer stimulerar den nämligen en annan gen som blockerar celldelning hos tumörceller. Forskningsresultatet banar väg för betydligt bättre diagnoser och prognoser än de som finns i dag.

Bakom upptäckten står en internationell forskargrupp ledd från Österrike
av professor Lukas Kenner. En av forskarna är docent Ali Moazzami från
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Resultaten har publicerats i tidskriften Nature Communications.

Interleukin-6 är en viktig signalmolekyl i vårt immunförsvar och påverkar bland annat cellers förmåga att växa, migrera, mogna och överleva. En av de gener som kontrolleras av denna molekyl är Stat3, som har visat sig stimulera tumörtillväxt i många former av cancer. Många terapier är därför inriktade på att undertrycka Interleukin-6 eller Stat3.

Situationen har dock visat sig vara helt annorlunda vid prostatacancer. Studien gjord av professor Lukas Kenner och hans kollegor från universitet i bland annat Österrike, Tyskland, USA och Sverige visar att aktivering av genen Stat3 i stället dämpar celltillväxten i prostatatumörer, vilket var tvärt emot vad de hade förväntat sig.

I studien har de också hittat den ”felande länken”, som behövdes för att bättre förstå hur Stat3 och Interleukin-6 påverkar sjukdomsförloppet vid prostatacancer. Det de fann var att Stat3 i sin tur aktiverar en annan gen, p14ARF, som blockerar celldelning och därigenom hämmar tumörtillväxt. Enligt forskarna bör de proteiner som bildas av Stat3 och p14 ARF vara idealiska att använda som biomarkörer vid bedömning av prognoser för prostatacancer.

Om dessa två faktorer saknas i vävnadsprover finns en kraftigt ökad risk för att tumören kommer att växa och bilda metastaser. Eftersom endast cirka tio procent av patienter med prostatacancer dör av sjukdomen, kan en bättre prognosmetod bidra till att förhindra onö̵̵diga terapeutiska ingrepp med allvarliga biverkningar såsom inkontinens och impotens.

Resultaten ger en möjlig förklaring till varför prostatacancer i vissa fall är så aggressiv. Ali Moazzami från SLU arbetar med molekylär metabolism inom området folkhälsa. I den aktuella studien har han utfört analyser av olika biologiska processer och de gener, proteiner, och metaboliter som är inblandade i dem. Hans forskargrupp vid SLU medverkar för närvarande också i en annan stor studie om prostatacancer, där 1 600 personer ingår.

– Vi undersöker prov som samlats in från personer 5–15 år innan de fått sin cancerdiagnos och undersöker hur deras ämnesomsättning sett ut jämfört med en kontrollgrupp som inte insjuknat, säger Ali Moazzami.

Detta är den första studien som på det här sättet letar efter presumtiva metabola riskfaktorer för cancer, som skulle kunna användas för att hitta dem som löper större risk att drabbas.

Forskningen i den artikel som presenteras här har letts av professor Lukas Kenner från Ludwig Boltzmann Institute for Cancer Research, Medical University of Vienna och University of Veterinary Medicine Vienna.

Artikel
STAT3 regulated ARF expression suppresses prostate cancer metastasis

Kontaktinformation
Ali Moazzami, forskare Institutionen för kemi och bioteknologi, SLU 018-67 20 48, ali.moazzami@slu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera