Tema

Hur påverkas ljudnivån i förskolan av leksaker?

Under 2014 kommer ljudmiljön i förskolor att undersökas med fokus på olika leksaker. Samarbetet mellan Umeå universitet och Umeå kommun är en fortsättning på den bullerforskning som skett tidigare och en aktivitet för att förbättra arbetsmiljö för barn och personal i förskolan.

Arbetsmiljön i förskolor påverkar av många delar, bland annat barngruppernas sammansättning, fysiska miljö, möbler och material. Umeå kommun har utvecklat ett funktionsprogram för förskolan som är vägledande vid exempelvis renoveringar och nybyggnationer.

– Vi arbetar på bred front för att på olika sätt förbättra hälsan och arbetsmiljön för barn och personal. I just det här hänseendet är forskningen också intressant för de som utvecklar leksaksprodukter som vi förväntas köpa in, säger Lennart Jonsson, biträdande verksamhetschef för- och grundskolan.

I samarbete mellan Umeå kommun och Umeå universitet (institutionen för Psykologi) kommer forskningsprojektet att genomföras under 2014. Femton slumpmässigt utvalda förskolor (en avdelning per förskola) kommer att medverka i studien. Vid tio av dessa förskolor erbjuds personalen att besvara enkät om ljudmiljön och upplevd hälsa, identifiera leksakar som upplevs besvärande och se hur barnen använder leksakerna.

Fem av de 15 förskolorna kommer inte att byta ut sitt leksaksmaterial utan istället vara jämförelseförskolor för att kunna förklara hälsoeffekterna av bullriga leksaker.

Hur påverkas ljudnivån i förskolan av leksaker?

 lästid ~ 1 min