Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 december 2013

Med datorn som psykoterapeut

KBT-baserad internetbehandling mot ångest och depression har visat sig fungera bra. Men en avhandling från Linköpings universitet visar att även psykodynamisk terapi på internet är effektiv.

Det krävs varken terapisoffa eller närvarande terapeut för att tackla en depression med psykoterapi. En dator och uppkoppling kan räcka långt.

– Det låter som en paradox, psykodynamisk terapi utan att träffa en terapeut. Men faktum är att det fungerar väldigt bra, säger Robert Johansson, som nyligen doktorerat i klinisk psykologi vid Linköpings universitet.

Han har genomfört två behandlingsstudier med totalt 192 patienter med depression som under tio veckor antingen fick genomgå psykodynamisk terapi via internet, eller ingå i en aktiv kontrollgrupp. Resultatet var tydliga – symptomen på depression och ångest minskade betydligt i gruppen som fick psykodynamisk behandling.

– Behandlingarna vi har testat har gått ut på så kallad vägledd självhjälp. Patienterna ska lära sig att se och förstå sina livsmönster. Terapierna strävar mot både en intellektuell insikt och en känslomässig förståelse för de problem som de har fastnat i, säger Robert Johansson.

Sedan tidigare har många studier, bland andra från Linköpings universitet, visat att också KBT-behandling på nätet är effektivt mot depression och ångest

– Det ena utesluter inte det andra. Eftersom människor är olika så passar olika terapiformer sannolikt olika patienter olika bra, säger Robert Johansson.

I stället ser han möjligheterna för det nya formatet som sådant för terapiverksamhet.

– Och vi har ju många fler psykodynamiska terapeuter än KBT-utbildade idag. Det innebär att många fler kan nås av vård.

Behandlingen är mycket tidseffektiv för terapeuten. I studierna lade terapeuten i snitt 10-15 minuter per patient och vecka.

– Det kan verka lite, men forskningen visar att det räcker för att ge en god effekt. Behandlingen går till så att patienten får ett textmaterial skickat till sig via e-post som han eller hon läser och reflekterar över. Reflektionerna skickas sedan till terapeuten som ger feedback, också via e-post. De två träffas aldrig.

– Det kan också vara en fördel med internetbaserad terapi. Många deprimerade drar sig undan sociala kontakter och tycker att det är skönt att slippa träffas öga mot öga.

I sin avhandling har Robert Johansson – utan att jämföra resultaten sinsemellan – undersökt KBT, psykodynamiskt terapi samt affektbaserad psykodynamisk terapi (terapi med fokus på patientens känslor) på nätet. Alla har visat sig vara verksamma, om än i olika grad på olika symptom.

Robert Johansson disputerade den 6 december med ”Treating depression and its comorbidity: From individualized Internet-delivered cognitive behavior therapy to affect-focused psychodynamic psychotherapy

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera