Artikel från Jönköping University

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 november 2013

Hur bidrar pedagogisk dokumentation till en förändrad förskola?

Förskollärare har idag fått ett utökat ansvar att dokumentera barns utveckling och lärande. Hur har detta förändrat förskolans verksamhet?Karin Alnervik har analyserat hur förskollärare beskriver den förändring som detta arbete inneburit. Hur har dokumentationen förändrat förskolans verksamhet när det gäller arbetssätt och hur har verksamhetens organisation förändrats?

I sin avhandling från har Karin Alnervik, Högskolan för kommunikation och lärande i Jönköping, analyserat hur förskollärare, som arbetar på förskolor där man dokumenterat verksamheten i över tio år, beskriver den förändring som detta arbete inneburit. Karin Alnervik har undersökt hur dokumentationen förändrat förskolans verksamhet när det gäller arbetssätt och hur verksamheten organiseras.

– Syftet med min studie kan kort beskrivas som ”hur de som får till det, får till det”, säger Karin Alnervik.

Pedagogisk dokumentation är inget nytt verktyg utan har funnits på många förskolor sedan 1990- talet. Syftet med Karin Alnerviks studie har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period.

Resultatet visar bland annat att förskolepersonal som arbetar med pedagogisk dokumentation börjar diskutera frågor som handlar om hur barn lär och hur förutsättningar för barns lärande skapas. Det uppstår också diskussioner om hur man ser på verkligheten och om hur barnens beteende tolkas. Som en följd av detta börjar man förändra sitt arbetssätt, vilket medför att motsättningar uppstår i verksamheten. För att lösa dessa motsättningar har verksamheten förändrats både på enhets- och barngruppsnivå. Fler har blivit inblandade i dokumentationsarbetet, vilket inneburit att berättelserna i dokumentationsmaterialet kommer i rörelse, genom att dokumentationerna analyseras i flera led. Berättelser som är i rörelse och att pedagogisk dokumentation kan uppfattas ur olika aspekter gör att pedagogisk dokumentation kan beskrivas som ett komplext verktyg.

– Ett resultat som framkommer är att det ofta blir motsättningar när nya arbetssätt införs och att det kan uppstå svårigheter när den gamla organisationen inte fungerar med de nya idéerna, säger Karin Alnervik

FAKTA
Karin Alnervik är utbildad förskollärare och sedan 2006 doktorand i pedagogiskt arbete vid Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping. Hon är också delägare i förskolan HallonEtt i Jönköping.

Avhandlingen handlar om hur förskollärare på fyra förskoleenheter förändrat verksamheten sedan de börjat arbeta med pedagogisk dokumentation. De har gått från att ha en förutbestämd pedagogisk verksamhet till att istället organisera för ett utforskande lärande för både barn och förskollärare.

Fredagen den 22 november 2013 försvarar Karin Alnervik sin doktorsavhandling inom pedagogik ”Men så kan man ju också tänka!”

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera