Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

9 september 2013

Chefer lär sig hantera stress via internet

Att vara chef innebär ofta ett relationsintensivt arbete, med höga krav och förväntningar som i förlängningen kan leda till stressrelaterad ohälsa. I en ny forskningsstudie, där forskarna söker chefsdeltagare, ska ett internetbaserat program utvärderas för att hjälpa chefer hantera stress.

Det är en forskargrupp under ledning av professor Gerhard Andersson vid Linköpings universitet som ska utvärdera ett kombinerat stresshanterings- och ledarskapsprogram, iSTRESS. I vintras testades programmet på en mindre grupp chefer vid SJ med lovande resultat. Utifrån dessa tas det internetbaserade programmet nu fram.

– Vår forskargrupp har tidigare undersökt stresshantering via internet med lovande resultat, säger Gerhard Andersson. Det nya nu är att vi riktar oss till gruppen mellanchefer, samt att vi kombinerar ett stresshanterings- och ledarskapsprogram. Oss veterligen har ingen liknande studie gjorts tidigare.

Arbetsrelaterad stress orsakar betydande problem för många individer och rehabilitering av stressrelaterad ohälsa är kostsamt för samhället. Stressrelaterad ohälsa, specifikt utmattningssyndrom, tycks vara speciellt vanliga bland individer med ansvar för andra människor. Särskilt drabbade, enligt Socialstyrelsen, är mellanchefer och personal inom vård, skola och omsorg. Tidigare forskning har visat att kognitiv beteendeterapi (KBT) är effektivt vid arbetsplatsrelaterade stressproblem.

2012 deltog en mindre grupp chefer vid Trafikledningen på SJ i en förstudie. Pilotstudien genomfördes i vintras då många tåg ställdes in på grund av snöoväder. Cheferna valde själva om de ville delta i ett stresshanteringsprogram eller i en ledarskapsutbildning under fyra veckor. Trots hög arbetsbelastning indikerar resultaten att de som deltog i stresshanteringsprogrammet minskade sin stress under utbildningen. Samtidigt ökade den upplevda arbetstrivseln och förmågan att ge feedback bland de chefer som deltog i ledarskapsutbildningen. Resultaten är preliminära och bygger på en liten grupp deltagare, varför de ska ses som en indikation snarare än en slutsats.

I början av oktober startar den större internetbaserade studien. Forskargruppen söker nu 120 arbetsledare eller mellanchefer och som vill delta. För mer information och anmälan besök projektets hemsida på www.istress.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera