Artikel från Linköpings universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

29 januari 2013

Internetbehandling för våldsdrabbade

Psykologisk behandling via internet ska nu prövas på människor som varit utsatta för våld i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt.

– Internetbaserad behandling har inte tidigare riktats specifikt till denna grupp, och med internet kan vi nå ut till personer som annars kanske inte hade sökt hjälp, säger Gerhard Andersson, professor i klinisk psykologi och huvudansvarig för forskningsprojektet.

Behandlingen baseras på kognitiv beteendeterapi (KBT) och skräddarsys efter varje deltagares specifika behov. Den riktar sig till både kvinnor och män som varit utsatta för någon form av våld av en partner i en nära relation och som till följd av detta mår psykiskt dåligt. Deltagarna har kontinuerlig kontakt via internet med sin behandlare. Behandlingen är kostnadsfri och eftersom den sker på distans kan varje deltagare genomföra den i sin hemmiljö.

Att bli utsatt för våld i en nära relation är vanligt. Behovet av medicinska och psykologiska stödinsatser till dem som utsatts är stort både under tiden som relationen pågår och efter att den avslutats. Vanliga problem är olika ångesttillstånd som posttraumatiskt stressyndrom och depression.

Trots det stora behovet av hjälp finns det idag få psykoterapeutiska behandlingsformer som riktar sig till denna målgrupp. Den nu aktuella behandlingen görs på uppdrag av Socialstyrelsen.

Gerhard Andersson, professor vid Linköpings universitet, är pionjär inom forskningen kring psykologisk självhjälpsbehandling via internet och har visat att internetadministrerad behandling är effektiv för en rad olika tillstånd som depression, panikångest, tinnitus och posttraumatiskt stressyndrom.

 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera