Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 december 2012

Ska forska om internetbehandling av social ångest och kronisk smärta

Personer, som lider av kronisk smärta, drabbas också ofta av social ångest. Varför det är så ska Örebroforskarna Maria Tillfors, Örebro universitet, och Fredrik Holländare, Örebro läns landsting undersöka. De ska också utveckla och prova en ny behandling via internet. Tillsammans med forskare i Uppsala har de fått 450 000 kr från Regionala forskningsrådet.

Personer som lider av ångestproblematik och kronisk smärta samtidigt är överrespresenterade bland långtidssjukskrivna och de har stora svårigheter att komma tillbaka i arbete. Vad som orsakar den här samsjukligheten och varför den är så vanlig finns det inte så stor kunskap om.

– Vi behöver också bli bättre på att behandla dessa personer, säger Maria Tillfors, professor i psykologi inom forskargruppen CHAMP (Center for Health and Medical Psychology) vid Institutionen för juridik psykologi och socialt arbete vid Örebro universitet.

Förutom att studera kopplingen mellan social ångest och kronisk smärta, ska projektet prova en ny behandling i form av vägledd kognitiv beteendeterapi via internet.

– Det finns studier av internetbehandling av social fobi, men nu vill vi hitta former för att behandla patienter som även lider av kronisk smärta, säger Fredrik Holländare, psykolog och forskare vid Psykiatriskt forskningscentrum, Örebro läns landsting och Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet.

Internetbehandlingen går till så att patienten först får läsa om hur man förändrar tankar och beteenden. De får sedan konkreta övningar att göra i vardagen. De har sedan via internet fri tillgång till psykologen via ett krypterat e-postprogram.

Pengarna till projektet söktes i samarbete med professor Torsten Gordh vid Smärtcentrum på Akademiska sjukhuset, Landstinget i Uppsala län och Uppsala universitet.

Regionala forskningsrådet är ett samarbete mellan sju landsting i Uppsala-Örebro regionen som delar ut forskningsmedel till klinisk forskning.

Kontakt: Fredrik Holländare, E-post: fredrik.hollandare@orebroll.se,Telefon: 0737-600 700. Maria Tillfors, E-post: maria.tillfors@oru.se, Telefon: 019-303959

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera