Artikel från Örebro universitet
25 juni 2012

En förskola som undviker könsstereotypa mönster

Örebroforskaren Sara Frödén har undersökt de rosa, omslutande rummen på en waldorfförskola. Hennes doktorsavhandling i pedagogik visar hur förskolan, som vid en första anblick verkar vara en kvinnlig arena, i själva verket inte lägger någon vikt vid kön utan fokuserar på andlighet.

– Min forskning tillför viktig kunskap om hur förskolor kan förhålla sig till kön utan att värdera eller klassificera färger, sysslor och dagliga aktiviteter utifrån det. Pedagogerna på Waldorfförskolan ser till hela människan och grundtanken är att vi är alla människor och att både det manliga och det kvinnliga ryms inom alla människor oavsett kön, säger Sara Frödén.

Men vid första anblicken upplevde Sara Frödén att förskolan var ett kvinnligt universum. Hon möttes av en rosafärgad, hemlik inredning och ett schema fullt av hushållssysslor och textila hantverk.
– Men det var mina egna tankar om manligt och kvinnligt som färgade mitt första intryck. Det jag uppfattade som kvinnligt förknippar barnen med förskolan och inte med kön eftersom alla, oavsett kön, förväntas utföra samma arbetsuppgifter och ta del i alla aktiviteter, säger Sara Frödén.

Tydligt avgränsa tid och rum
Förskolan är utformad för att vara en idealisk plats för barn. Den fungerar som ett slags skydd mot alltför starka och störande intryck och arbetar för att ge barnen lugn och ro för att öka kreativiteten. Röriga rum anses bidra till att det blir rörigt inuti barnen.
– Genom att konsekvent avstå all slags populärkultur och noggrant välja leksaker undviker pedagogerna att föra in de eventuella könsstereotypa mönster som är kopplade till dessa i verksamheten. Genom att tydligt avgränsa i tid och rum men samtidigt inte dela upp rummen efter könskodade aktiviteter som till exempel dockvrå eller snickarhörna och genom ett ständigt upprepande lyckas man göra kön till något som inte är relevant.

Barn och vuxna förstår kön på olika sätt
Förskolan följer naturens rytm för att barnen ska bli förankrade på jorden och känna sig som en del av ett större sammanhang. Aktiviteterna återkommer dagligen, veckovis eller årligen.
– Pedagogerna är konsekventa och har hela tiden det holistiska synsättet i fokus. De är konsekventa i bemötandet av barnen i vardagliga situationer och det finns mycket forskning, som visar hur viktigt det är eftersom det spelar en stor roll för hur barn ser på könsroller.
– Min forskning visar att vi måste vara försiktiga med att tolka barns agerande utifrån på förhand bestämda könsmönster. Yngre barn gestaltar, erfar och förstår kön på ett sätt som skiljer sig från vuxnas, säger Sara Frödén.

INFORMATION
För mer information kontakta Sara Frödén: 070 -52 58 102.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera