Artikel från Örebro universitet
22 februari 2012

Internetbehandling för patienter med depression

Örebroforskare får 2,2 miljoner kronor från REHSAM för att undersöka om terapi på Internet kan hjälpa patienter som har restsymtom efter att ha behandlats för depression med antidepressiv medicin. Målet är att minska patienternas risk för återfall och undvika framtida sjukskrivningar.

– Vi ska undersöka om Internetbaserad KBT, kognitiv beteendeterapi, kan ge ett extra skydd utöver det som den antidepressiva medicinen ger och öka livskvaliteten för patienterna, säger Fredrik Holländare, forskare vid Örebro universitet och Örebro läns landsting, som leder projektet som får stöd från REHSAM. Projektet är ett samarbete med forskare i psykiatrin i Uppsala och målgruppen kommer att vara patienter i hela Uppsala-Örebroregionen.

REHSAM står för rehabilitering och samordning och är ett samarbete mellan Försäkringskassan, Vårdalstiftelsen, Socialdepartementet och Sveriges kommuner och landsting. REHSAM-projekten ska söka svar på hur samhället kan hjälpa människor att få tillbaka arbetsförmågan helt eller delvis.
– Depression är en av de vanligaste orsakerna till sjukskrivning och vi ska undersöka om den Internetbaserade behandlingen kan motverka återfall hos patienterna och hjälpa dem att undvika framtida sjukskrivningar. Det finns ingen depressionsbehandling som passar alla. Men ju fler behandlingar vi har, ju större är chansen att hitta rätt behandling för nästa person som söker hjälp.

KBT lämplig som Internetbaserad behandling
Det som gör KBT särskilt lämplig för Internetbaserad behandling är att den bygger på ett antal principer som man lär ut till patienterna och som de sedan skall använda sig av i sin vardag.

– Terapeuten som person är inte så viktig utan det är de specifika metoderna som är kärnan i KBT och dessa går ju att lära ut på flera olika sätt – bland annat via Internet. Om behandlingen visar sig vara effektiv är målet att göra den tillgänglig för ett stort antal patienter, säger Fredrik Holländare.
Syftet med den Internetbaserade behandlingen är inte att ersätta traditionell terapi ansikte mot ansikte för dem som behöver det. Men för många är det ett lika bra eller till och med bättre alternativ, eftersom man själva kan välja tid och plats.

Fördelen med terapi på Internet är att fler kan få tillgång till behandling. För de patienter som riskerar återfall innebär det en särskilt stor förbättring eftersom bristen på utbildade KBT-terapeuter begränsar möjligheterna till fortsatt behandling.

– I de landsting som infört Internetbehandling räknar man med att man kan behandla fyra gånger fler patienter än när man enbart arbetar ansikte mot ansikte.

För mer information kontakta Fredrik Holländare: 0737 – 600 700, fredrik.hollandare@orebroll.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera