Artikel från Jönköping University
26 oktober 2011

Lärares bild av förskolan

Hur beskriver lärare i förskolan sin verksamhet? Vad är förskolans övergripande syfte och uppdrag utifrån pedagogernas perspektiv? I en ny avhandling i pedagogik har Ingrid Granbom intervjuat lärare inom förskolan om deras föreställningar.

Hur beskriver lärare i förskolan sin verksamhet? Vad är förskolans övergripande syfte och uppdrag? I en ny avhandling i pedagogik har Ingrid Granbom intervjuat lärare inom förskolan om deras föreställningar.

Ingrid Granbom försvarar sin avhandling “Vi har nästan blivit för bra” Lärares sociala representationer av förskolan som pedagogisk praktik fredagen den 28 oktober 2011 kl. 13.15 i sal Hb116 på Högskolan för lärande och kommunikation (HLK) i Jönköping. Fakultetsopponent är professor Sven Persson, Malmö högskola.

Sett ur ett historiskt perspektiv har det funnits många tankar, idéer och åsikter om förskolan och dess roll i samhället. I den här studien är det lärare verksamma i förskolan som samtalar om förskolan som pedagogisk praktik. Studien syftar till att beskriva och analysera detta samtal med utgångspunkt i teorin om sociala representationer. Undersökningen handlar om hur lärarna tillsammans skapar föreställningar om förskolans praktik, och bildar på så sätt en form av ”common sense kunskap” som är historiskt och kulturellt förankrad.

Ingrid Granbom har genomfört sju fokusgruppsintervjuer med sammanlagt 45 deltagare. Studien lyfter fram vilken betydelse lärares barnsyn och kunskapssyn har för hur förskolan som pedagogisk praktik kommuniceras.  Resultatet visar att lärarna ger uttryck för två, sinsemellan olika föreställningar om förskolan: Förskolan som en plats för alla och Förskolan som en plats för några. Dessa båda föreställningar innehåller i sin tur skilda föreställningar av barn och barns kompetenser, lärarens yrkesroll samt förskolans roll i samhället.

Ingrid Granbom, som är förskollärare och universitetsadjunkt arbetar sedan 2007 på lärarutbildningen vid Högskolan Väst i Trollhättan.  Ingrid antogs till forskarutbildningen vid HLK i augusti 2003.

Handledare har professor Mohamed Chaib, Högskolan för lärande och kommunikation och professor Solveig Hägglund, Karlstads universitet varit.

Läs avhandlingen på DIVA (Digitala Vetenskapliga Arkivet.

För ytterligare information, välkommen att kontakta:
Ingrid Granbom, tfn. 076- 23 30 020, 0520-22 37 53 ingrid.granbom@hv.se

Teorin om sociala representationer lanserades 1961 av fransmannen Serge Moscovici . Enligt teorin om sociala representationer utgörs vår föreställning om världen av de erfarenheter som görs i vardagslivet och som vi formar i interaktion med andra människor.
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera