Artikel från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

27 september 2011

SLU-forskare föreslår alternativ till kirurgisk kastrering av grisar

Forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) visar i en ny undersökning att immunologisk kastrering av grisar kan vara ett alternativ till den kontroversiella kirurgiska kastreringen. Kastreringen görs för att slippa ifrån “galtlukt” i fläskköttet.

Inom EU har man enats om att från och med 2012 ska grisar vid kastration ges bedövning eller långvarig smärtlindring. Under våren 2011 beslutade därför den svenska grisbranschen att införa smärtlindring i samband med kastration. I och med detta ökar nu behovet av alternativa, icke-kirurgiska metoder. I en ny studie från SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) visar en grupp forskare att immunologisk kastrering kan vara ett bra alternativ.

I Sverige finns ett vaccin registrerat för immunokastration av grisar. Vaccinet bygger på att antikroppar mot ett för fortplantningen centralt hormon, Gonadotropt-releasing hormon (GnRH), induceras vilka sedan inaktiverar det kroppsegna GnRH.

Detta i sin tur innebär att testiklarna inte utvecklas och att produktionen av de hanliga hormonerna testosteron och androstenon reduceras. Det är androstenon som tillsammans med skatol orsakar den oönskade ”galtlukten” i fläskkött.

Ett praktiskt problem med vaccineringen har varit att vaccinet är utprovat för 16–20 veckor gamla grisar. Vid den åldern är grisarna relativt stora och besvärliga att hantera och vaccinera.  Forskare vid avdelningen för Reproduktion i samarbete med forskare vid institutionerna för Livsmedelsvetenskap och Husdjurens utfodring och vård, samtliga vid SLU, har därför provat att vaccinera grisar vid tidigare ålder då de är mer lätthanterliga.

Resultaten visar att en tidigare vaccinering orsakar mera uttalade störningar i testiklarnas utveckling och koncentrationen av de ämnen som orsakar ”galtlukten” är mycket låga vid slakttillfället.

– Resultaten är mycket lovande, säger veterinärmedicine dr Margareta Wallgren, en av forskarna bakom studien vid avdelningen för Reproduktion, SLU.

– Denna tidiga vaccination utgör ett mycket intressant alternativ till den mer komplicerade kirurgiska kastrationen. De yngre grisarna är mer lätthanterliga och metoden borde därför vara attraktiv för grisuppfödaren. Resultaten är av stor betydelse för djurvälfärden.
 
 
Mer information: Vet med dr Margareta.Wallgren@slu.se tel 070-454 52 82
Länk till artikeln: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378432011001709
 

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera