Artikel från Uppsala universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Kvinnor som äter p-piller har en minskad risk att få ledgångsreumatism. Däremot ökar hormonbehandling i klimakteriet risken att drabbas, visar en studie.

Ledgångsreumatism är en kronisk inflammatorisk sjukdom som främst leder till svullna leder och smärta. Även andra organ som hud, ögon, lungor, hjärta och blodkärl kan påverkas.

I en ny studie, där över 200 000 kvinnor i Storbritannien ingick, har forskare vid Uppsala universitet upptäckt ett samband mellan användning av könshormoner och risken för att utveckla ledgångsreumatism.

Studien visar att p-piller tycks ge ett skydd mot ledgångsreumatism. Forskarna kunde se att bland kvinnor som åt p-piller var risken att utveckla ledgångsreumatism 19 procent lägre jämfört med personer som aldrig använt preventivmedlet.

– Även efter att kvinnorna slutat ta p-piller kunde vi se en elva procent lägre risk för att utveckla ledgångsreumatism, säger forskaren Fatemeh Hadizadeh vid Uppsala universitet.

Hormonbehandling ökar risken

I studien undersöktes även om hormonbehandling under klimakteriet kunde påverka risken för att utveckla ledgångsreumatism senare i livet.

Resultaten visade att kvinnor som fick hormonbehandling löpte 16 procent högre risk för ledgångsreumatism än dem som aldrig fått behandlingen.

Att risken skiljer sig så markant mellan p-pilleranvändning och hormonbehandling i övergångsåldern kan ha sin förklaring i att de båda läkemedelstyperna består av olika sorters hormoner. De tas inte heller i samma samma doser.

Läkemedlen används också under olika perioder i en kvinnas liv, något som i sig kan påverka sjukdomsrisken. Även förändringar i kroppen som sker efter klimakteriet, då förhållandet mellan kvinnans naturliga hormoner förändras, kan ha effekt på hur kvinnor påverkas av olika hormonella läkemedel, menar forskarna.

Resultaten kan få betydelse för nya läkemedel

Studien är ett steg framåt för ökad förståelse av det komplexa samspelet mellan hormonanvändning och ledgångsreumatism, enligt forskaren Weronica Ek vid Uppsala universitet.

–  Resultaten kan komma att leda till mer välinformerade rekommendationer till kvinnor som har en ökad risk att drabbas av ledgångsreumatism. Den nya kunskapen kan också få betydelse när nya läkemedel utvecklas, säger hon.

Studien baseras på data från UK Biobank.

Vetenskaplig studie:

Effects of Oral Contraceptives and Menopausal Hormone Therapy on the Risk of Rheumatoid Arthritis: A prospective cohort study, Rheumatology.

Kontakt:

Fatemeh Hadizadeh, postdoktor vid institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, fatemeh.hadizadeh@igp.uu.se

Weronica Ek, forskare vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet, weronica.ek@igp.uu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera