Artikel från Högskolan i Kalmar
22 september 2009

Blockering av signalmolekyl kan hindra tillväxt av tjocktarms- och ändtarmscancer

Genom att se vilka substanser och molekyler som påverkar utvecklingen av svåra sjukdomar kan man utveckla läkemedel som hindrar eller botar sjukdomar. Ann Novotny har i sin avhandling kommit fram till att signalmolekylen acetylkolin (ACh) är viktig för fortskridandet av tjocktarms- och ändtarmscancer, en kunskap som är viktig att ha i arbetet med att tar fram läkemedel som blockerar ACh:s effekter på tumörceller.

Tjocktarms- och ändtarmscancer är den tredje vanligaste cancerformen i västvärlden. Överlevnaden under en femårsperiod i Sverige är ungefär 56 procent, men det beror på hur långt cancern har spridit sig vid upptäckten. Man vet att cancern har utvecklat sätt att signalera för att kunna växa och sprida sig oberoende av normala cellers reglersystem. För att kunna öka andelen överlevande är det viktigt att kartlägga den här signaleringen så att man kan ta fram nya sätt att behandla cancern.

Ann Novotny har undersökt cancerns signalering i en del av tjocktarms- och ändtarmscancern. Hon kom fram till att det finns receptorer för opioider, som till exempel morfin, på tumörcellerna. Om man tillför morfin till de här cellerna frisätts proteinet urokinas som cancercellerna kan använda för att öka sin förmåga att spridas.

Hon har också undersökt nervsignaleringsmolekylen acetylkolin (ACh) och upptäckt att cancercellerna både bildar och bryter ned molekylen. Studier visar att molekylen hela tiden frisätts från tumörcellerna och binder till en speciell receptor på samma celler vilket leder till ökad cellproduktion och även ökad produktion av urokinas som alltså ökar cancercellernas förmåga att spridas. Dessa receptorer kan också aktiveras av nikotin men också av peptiden secreted mammalian Ly-6/urokinase plasminogen activator receptor-related protein-1 (SLURP-1). Nivåerna av flera enzymer, receptorer och peptiden SLURP-1 skiljer sig åt mellan tidig och sen tjocktarmscancer och mellan frisk och sjuk tjocktarm. Det här fyndet innebär att man med den här kunskapen skulle kunna utveckla läkemedel som blockerar acetylkolins effekter på tumörcellerna vilket skulle kunna hindra cancern att utvecklas vidare.

Ann Novotny kommer ursprungligen från Alafors, som ligger cirka tre mil norr om Göteborg. Hon är i grunden civilingenjör i teknisk biologi, som hon läste till vid Linköpings Tekniska Högskola, och har genomfört sin forskarutbildning vid Högskolan i Kalmar i samarbete med avdelningen för kirurgi, Institutionen för kliniska vetenskaper vid Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet.

Ann Novotny disputerar fredagen den 25 september klockan 9.00 i Falkens hörsal, Nygatan 18b, Högskolan i Kalmar med avhandlingen Aspects of Non-Neuronal Signalling Functions of Acetylcholine in Colorectal Cancer.
Opponent: Prof. Eva Ekblad, Lunds universitet
Handledare: Docent Dick Delbro, Högskolan i Kalmar

Kontaktinformation
Det går bra att kontakta Ann Novotny på telefon 070-3900232 eller på mejl ann.novotny@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera