placeholder bild.
18 december 2009

Molekylära avtryck i plastmaterial kan förbättra medicinska behandlingar

Genom att skapa material som kroppen har lättare att acceptera och genom att förbättra tekniken för att göra avgjutningar av molekyler i dessa...

placeholder bild.
2 december 2009

Ny metod ger bättre dosering av blodförtunnande läkemedel

Många biologiska processer avgörs av hur olika molekyler i ämnen känner igen och binder vid varandra. Ett sådant exempel är vårt immunförsvar...

placeholder bild.
29 september 2009

Ny kunskap om benmärgstransplantation kan hjälpa leukemisjuka

Akut lymfatisk leukemi är den vanligaste formen av blodcancer hos barn. Trots att behandlingen med cellgifter har blivit bättre så blir det ofta...

placeholder bild.
22 september 2009

Blockering av signalmolekyl kan hindra tillväxt av tjocktarms- och ändtarmscancer

Genom att se vilka substanser och molekyler som påverkar utvecklingen av svåra sjukdomar kan man utveckla läkemedel som hindrar eller botar...

placeholder bild.
19 augusti 2009

Även alger blir vad de äter

Genom att veta vad alger livnär sig på kan man motverka de negativa effekterna under vissa algblomningar. Andreas Brutemark har studerat de två...

placeholder bild.
19 augusti 2009

Virus förändrar egenskaper hos genetiskt lika bakterier

Bara för att två bakterier tillhör samma art betyder inte det att de har samma egenskaper. Karin Holmfeldts forskning på marina bakterier visar...

placeholder bild.
16 juni 2009

Insekters sexdoft kan rädda liv

Genom att identifiera och dessutom hitta metoder för att framställa de ämnen, feromon, som vissa insekter utsöndrar för att antingen locka till...

placeholder bild.
19 maj 2009

Hur känner molekyler igen varandra och andra?

Molekylär igenkänning är central i många biologiska system. Celler i kroppen kommunicerar via signalsubstanser, exempelvis hormoner, som känns...

placeholder bild.
5 maj 2009

Matförgiftningens trojanska häst identifierad

Bakterien som orsakar matförgiftning tar hjälp av en mellanvärd, ett slags trojansk häst, för att överleva. Det har Diana Axelsson Olsson...

placeholder bild.
28 april 2009

En analys av Stockholms ämnesomsättning

Dagens konsumtionssamhälle har lett till en ökad användning av varor. Metaller och organiska föreningar, ibland giftiga, sprids från samhället...

placeholder bild.
25 mars 2009

Isotopspåring avslöjar giftiga algers matvanor

Vi är vana vid att Östersjöns algblomningar växer och frodas på oorganiska former av kväve och fosforutsläpp, exempelvis från jordbruk,...

placeholder bild.
19 februari 2009

Nya modeller för att beräkna ämnens nyckelegenskaper

Fördelningen av ämnen mellan olika medier (luft, vatten, jord, sediment och biota) bestäms till stor del av olika fysikalisk-kemiska egenskaper...

placeholder bild.
12 januari 2009

Ett steg närmare tryggare narkos

Att patienten vaknar upp ur narkos under pågående operation är ett allvarligt problem som dessvärre förekommer i operationssalen då och då....

placeholder bild.
22 september 2008

En studie av gräshoppors sexliv

Genom att para sig med flera hannar kan torngräshoppshonan få olikfärgade ungar. På så sätt ökar hon chanserna för sina barns överlevnad....

placeholder bild.
18 juni 2008

Enzymer i annorlunda miljö

Stabiliteten hos biologiska molekyler är helt avgörande för det samspel som sker mellan molekylerna som finns i till exempel människor, djur,...

placeholder bild.
17 juni 2008

Ny design kan ge anpassade läkemedel utan biverkningar

I majnumret av den prestigefyllda engelska tidskriften Drug Discovery Today beskriver Sten Ohlson, professor i bioteknik vid Högskolan i Kalmar, i...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera