Artikel från Högskolan i Kalmar
5 maj 2009

Matförgiftningens trojanska häst identifierad

Bakterien som orsakar matförgiftning tar hjälp av en mellanvärd, ett slags trojansk häst, för att överleva. Det har Diana Axelsson Olsson kommit fram till i sin avhandling vid Högskolan i Kalmar. Hennes resultat styrker att vatten faktiskt skulle kunna vara en smittokälla. De ger också viktig hjälp på vägen mot att på ett mer effektivt sätt mäta halten matförgiftnings-bakterier i vatten. Diana Axelsson Jonsson disputerar i Kalmar den 8 maj.

Campylobacter, främst Campylobacter jejuni, är den vanligaste orsaken till bakteriell matförgiftning hos människa. Förgiftningen ger matförgiftningssymptom som diarré och kramper i magen. De största smittkällorna anses vara konsumtion av smittat kycklingkött samt opastöriserad mjölk och oklorerat vatten.

De rapporterade fallen i Sverige domineras av infektioner där personer smittats utomlands. Inhemska smittoutbrott förekommer men rapporteras sällan, mörkertalet är stort och kan enligt Livsmedelekonomiska institutet (SLI 2007) uppgå till 80 000 fall per år.

Vatten anses vara en riskfaktor för Campylobacter-infektion hos människa. Studier i Sverige har visat att vatten är den största orsaken till sporadiska infektioner. Men ofta saknas laborativa fynd som styrker detta.

Det är svårt att isolera Campylobacter och de förekommer ofta i låg koncentration i provet. Campylobacter är väldigt känsliga, de har svårt att överleva i miljöer utanför ett värddjur och därför finns misstankar om att det kan finns en mellanvärd i just vattenmiljö.

I Diana Axelsson Olssons avhandling har olika encelliga organismer (protozoer och alger), och deras roll i som skyddande reservoarer för Campylobacters överlevnad i vatten, studerats.

Studierna visar bland annat att bakterien kan dra fördel av skyddet som de får av att leva i eller i närhet av en annan organism. Resultaten styrker att vatten skulle kunna vara en smittokälla och att interaktionen mellan de normalt känsliga bakterierna och frilevande protozoer sannolikt äger rum även i naturen.

Diana Axelsson Olsson har utvecklat en anrikningsmetod av Campylobacter i laboratoriemiljö genom att odla bakterier tillsammans med amöbor. I framtiden kan detta användas som en metod för att isolera bakterien ur vatten och andra källor. Något som skulle göra det möjligt att leta efter potentiella smittokällor i vatten på ett mycket effektivare sätt än hittills.

Studien har gett nya kunskaper om vattnets roll i spridningen av Campylobacter och hur Protozoer kan fungera som tåliga reservoarer för Campylobacter och alltså likt en trojansk häst vara en källa för infektion.

Diana Axelsson Olsson disputerar vid Högskolan i Kalmar den 8 maj 2009 med avhandlingen: Protozoa and their involvment in campylobacter epidemiology.

Disputationen äger rum klockan 09:00 i Sal Fullrigaren, Barlastgatan 11, Kalmar

Opponent är: Professor Gunnar Sandström, Institutionen för laboratoriemedicin, Karolinska Institutet

Kontaktinformation
Diana Axelsson Olsson
Doktorand
Naturvetenskapliga institutionen
Högskolan i Kalmar
Tfn: 0480-44 6229
diana.axelsson-olsson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera