Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

19 maj 2009

Hur känner molekyler igen varandra och andra?

Molekylär igenkänning är central i många biologiska system. Celler i kroppen kommunicerar via signalsubstanser, exempelvis hormoner, som känns igen av mottagarstrukturer, receptorer, antingen på ytan av cellen eller i dess inre. Igenkänningen styrs av olika typer av interaktioner mellan molekylen och receptorn – typ och styrka hos interaktionen beror bland annat på omgivningens egenskaper. Många läkemedel verkar genom att förstärka eller försvaga interaktionen mellan signalsubstanser och receptorer.

Den 20 maj disputerar Annika Rosengren vid Högskolan i Kalmar. Med sin avhandling vill hon öka förståelsen för interaktioner mellan olika biologiska molekyler och processerna vid molekylär igenkänning.

Målet med studien har varit att använda denna kunskap vid exempelvis sensorutveckling. De igenkänningssystem som studerats har utgjorts av både konstgjorda och biologiska receptorer. De konstgjorda receptorerna har använts för optimering av betingelserna för igenkänning, men även biologiska receptorer, som proteiner, har studerats. Studierna innefattar användning av ett flertal experimentella tekniker och statistiska beräkningsmetoder.

De arbeten som ligger till grund för avhandlingen har fokuserat på att öka förståelsen kring interaktioner mellan små molekyler och större receptorer, samt hur dessa interaktioner kan påverkas genom förändringar i betingelserna.

Statistiska metoder har använts för att skapa en matematisk beskrivning av hur igenkänningen av en molekyl påverkas av betingelser som temperatur och val av lösningsmedel. Detta har lett till en ökad förståelse när det gäller interaktionerna i syntetiska receptorer.

Vidare har studier av antikoagulanten warfarin och dess strukturella beroende av omgivningen mynnat ut i en ny metod för mätning av interaktionen mellan warfarin och syntetiska receptorer, likväl som interaktionen mellan warfarin och blodproteiner direkt i blod.

Annika Rosengren disputerar vid Högskolan i Kalmar den 20 maj 2009 med avhandlingen “Characterisation of Ligand-Surface Interactions in Biomimetic Systems”.

Disputationen äger rum i sal N2007, Smålandsgatan 26A, Kalmar.
Opponent är professor Claudio Baggiani, University of Torino, Italien.

Kontaktinformation
Annika Rosengren
Doktorand
Institutionen för naturvetenskap
Högskolan i Kalmar
Tfn: 0480-44 64 80
annika.rosengren@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera