Tema

Ett steg närmare tryggare narkos

Att patienten vaknar upp ur narkos under pågående operation är ett allvarligt problem som dessvärre förekommer i operationssalen då och då. Just nu pågår forskning kring “smarta material” som gör det möjligt för narkosläkaren att kontinuerligt följa nivån av narkosmedel i blodet hos patienten och förebygga dessa oplanerade, och för patienten mycket obehagliga, uppvaknanden.

I ett projekt som genomförs i samarbete mellan Högskolan i Kalmar, HortResearch på Nya Zeeland och brittiska Cranfield University tar forskarna fram och testar “smarta material” för detta användningsområde. Materialen är plaster med förmåga att känna av specifika substanser, i detta fall narkosmedlet propofol.

Tekniken kallas på engelska “molecular imprinting” och är en avgjutningsteknik på nanonivå där specifika molekyler gör avtryck i ett plastmaterial. Plasten minns därmed molekylen och kan användas i en så kallad biosensor för att kontinuerligt “känna av” den önskade substansen.

Metoden utvecklas vidare av ett brittiskt företag i Cambridge som är specialiserade på biosensorer och används nu också i kliniska studier. Den första artikeln som mer ingående beskriver hur dessa material fungerar publicerades förra veckan i den ansedda tidskriften Journal of Molecular Recognition.

Doktoranden Miruna Petcu, som i september disputerade med sin avhandling vid Högskolan i Kalmar, har varit anställd hos HortResearch under sin forskarutbildning och arbetat med metoden.

Hennes handledare i Kalmar, professor Ian A Nicholls, säger skämtsamt att resultaten av arbetet blir tydligt för alla i operationssalen, förutom patienten, som sover och inte märker någonting.

-Detta är ett gott exempel på hur avancerade material och analysmetoder kan bidra till att förbättra morgondagens hälso- och sjukvård. Dessutom är det ett tydligt exempel på att Kalmarforskarna tillhör forskningsfronten inom området bioteknologi/materialutveckling, säger Ian A Nicolls.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Professor Ian A Nicolls
Naturvetenskapliga institutionen
Tel: 070-757 6868
ian.nicholls@hik.se

Ett steg närmare tryggare narkos

 lästid ~ 1 min