Artikel från Högskolan i Kalmar
18 december 2009

Molekylära avtryck i plastmaterial kan förbättra medicinska behandlingar

Genom att skapa material som kroppen har lättare att acceptera och genom att förbättra tekniken för att göra avgjutningar av molekyler i dessa material kan man på sikt förbättra utsikterna vid medicinska behandlingar. Jenny P Rosengren Holmberg har i sin forskning vid Högskolan i Kalmar tagit ett steg på vägen i detta arbete.

Genom att göra avtryck av molekyler i plaster kan man tillverka material som kan känna igen och binda till sig ämnen med förmågan att reglera olika funktioner i kroppen. Tekniken skulle kunna liknas vid gipsavgjutning där man gör avtryck av en hand i gips. Om gipset är för hårt blir det knappt något avtryck alls, är det för mjukt sjunker avtrycket ihop och är handen inte stilla nog blir avtrycket otydligt. På liknande sätt fungerar avgjutningen av molekyler. Jenny P Rosengren Holmberg har i sin forskning bland annat undersökt möjligheterna att skapa bättre avtryck av små läkemedelsmolekyler.

Hon har även tittat på om molekylavgjutningstekniken kan utvecklas och användas för att göra avtryck av större molekyler som exempelvis kolhydrater och proteiner, med målet att tillverka bättre material för medicinsk användning. I ett av forskningsprojekten skapades med hjälp av denna teknik en konstgjord plastyta som visade sig motverka de oönskade reaktioner som vanligen uppstår när främmande material kommer i kontakt med blod. Jenny P Rosengren Holmberg har också studerat hur olika typer av plastmaterial beter sig, i ett försök att kartlägga vilka egenskaper hos ytan som leder till oönskade reaktioner i blodet – kunskap som är bra att ha i det fortsatta utvecklandet av kroppsvänliga material.

Jenny P Rosengren Holmberg kommer ursprungligen från södra Öland och är den sista doktoranden som disputerar vid Högskolan i Kalmar innan lärosätet tillsammans med Växjö universitet vid årsskiftet bildar Linnéuniversitetet.

Jenny P Rosengren Holmberg försvarade sin avhandling Molecular Imprinting: Design and Application of Biomimetic Polymers fredag den 11 december som den sista doktoranden som disputerade vid Högskolan i Kalmar.
Ämne: Organisk kemi
Opponent: Dr Chris J Allender, Cardiff University, Wales, UK
Handledare: Prof Ian A Nicholls, Högskolan i Kalmar

Kontaktinformation
Jenny P Rosengren Holmberg: 0480-447359, 070-5246425 eller jenny.rosengren-holmberg@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera