Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

18 juni 2008

Enzymer i annorlunda miljö

Stabiliteten hos biologiska molekyler är helt avgörande för det samspel som sker mellan molekylerna som finns i till exempel människor, djur, växter och bakterier. Linus Olofsson vid Högskolan i Kalmar har forskat kring stabiliteten hos vissa biologiska molekyler, mestadels proteiner. Hans forskning kan i framtiden bidra i kampen mot sjukdomar som beror på att vissa proteiner har för låg stabilitet eller fel struktur till exempel cystisk fibros och Alzheimers. Dessutom har grunden lagts till en metod för framtagning av nya enzymer som fungerar i organisk miljö.

Många sjukdomar orsakas av proteiner som inte har rätt struktur. Därför är det viktigt att utöka kunskapen om vilka faktorer som bidrar till att göra proteiner stabila.

– Kunskapen om att påverka och styra proteiners stabilitet kan användas till exempel inom sjukvård eller inom industriella processer där biologiska molekyler används, säger Linus Olofsson.

Interaktioner sker via kontaktpunkter på mycket väl definierade ställen på molekylernas ytor och om inte molekylerna kan upprätthålla en viss stabilitet, och därmed struktur, så kommer kontaktpunkterna att flyttas eller förstöras. Följaktligen försvinner möjligheten till korrekta interaktioner mellan dem och därmed möjligheten till liv.

– Jag har även undersökt hur biologiska molekyler interagerar med varandra i organiska lösningsmedel, i stället för vatten, säger Linus Olofsson. Syftet var att skapa en metod för framställning av till exempel nya enzymer som skulle kunna utföra reaktioner som är svåra att genomföra i vatten.

Ett enzym är ett protein som katalyserar omvandling av en viss molekyl (substrat) till en annan (produkt). Diverse olika enzymer används idag inom matproduktion, jäsning av öl, i tvättmedel och inom bioteknologisk industri för framställning av till exempel läkemedel. För vissa substratomvandlingar kan det vara fördelaktigt att använda andra lösningsmedel än vatten. De biologiska molekylerna har genom evolutionen utvecklats till att trivas bäst i en vattenmiljö och risken är stor att de förlorar sin form och funktion om de utsätts för organiska lösningsmedel. Det finns dock enzymer som är mycket stabila och ett sådant studerades då det exponerades för organiska lösningsmedel. Avsikten var att undersöka om det behöll sin form och aktivitet och därmed kanske kan användas industriellt i sådan miljö.

Linus Olofsson disputerade den 22 maj vid Högskolan i Kalmar med avhandlingen “Biomolecular Structure and Function in Organic Solvents” Opponent var professor Karl Hult, Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Linus Olofsson
Mobil: 0732-130163
E-post: linus.olofsson@holmberg.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera