Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

25 mars 2009

Isotopspåring avslöjar giftiga algers matvanor

Vi är vana vid att Östersjöns algblomningar växer och frodas på oorganiska former av kväve och fosforutsläpp, exempelvis från jordbruk, industri, trafik och avlopp. Men den giftiga mikroalgen Prymnesium parvum (guldalg), som orsakar problem i Stockholms och Ålands inre skärgårdar, kan även ta upp och utnyttja organiska ämnen som humus (det bruna i sjöar), sockerarter och aminosyror.

Detta har Elin Lindehoff visat i sin doktorsavhandling genom att använda isotopspårning. Den 27 mars disputerar Elin Lindehoff vid Högskolan i Kalmar.

Algcellernas innehåll analyseras och de stabila, icke-radioaktiva, isotoperna av kväve och kol avslöjar vad algen har använt för typ av näring för att växa. Allt enligt principen ”du blir vad du äter”.

Organiska näringsämnen är också en del av övergödningsproblematiken och sprids med utsläpp från vattendrag och regn.

Guldalgen bildar giftiga blomningar över hela världen och orsakar stora ekonomiska förluster genom att döda odlad fisk. Guldalgens gift släpps ut i vattnet och skadar celler i fiskens gälar, det gör att fisken kvävs och dör.

Algen blommar i bräckt vatten, ofta i områden som är stark påverkade av utsläpp. Det är förmågan att producera gifter och kunna leva på både organisk och oorganisk näring som gör guldalgen så framgångsrik och konkurrenskraftig.

Guldalgen blir giftigare om den blir stressad, exempelvis om det råder brist på ett näringsämne som kväve. I sin avhandling visar Elin Lindehoff även att upptag av kväve från lösta organiska ämnen kan minska algens stress och dess giftighet.

Alla former av näringsämnen som människan släpper ut följer med vattendag och regn för att till slut hamna i havet. På grund av klimatförändringen har nederbörden ökat de senaste 25 åren. Det har i sin tur ökat mängden organiska ämnen som spolas ut i Östersjön från land.

Elin Lindehoffs forskning visar att utökade åtgärder för att minska utsläpp av organiska ämnen från vattendrag, regnvatten, avlopp och dagvatten är mycket viktiga. Allt för att minska risken för blomningar av alger som likt guldalgen kan använda både oorganiska och organiska näringsämnen, med andra ord fungerar både som en växt och ett djur.

Elin Lindehoff, född och uppvuxen i Kalmar, läste en magisterexamen i biologi vid högskolan i Kalmar innan hon fortsatte som forskarstudent i akvatisk ekologi för professor Edna Granéli.

Under Edna Granélis ledning har Elin Lindehoff även arbetat i projektet Fröken Alg de senaste två somrarna.

Elin Lindehoff disputerar den 27 mars 2009 med avhandlingen; Importance of dissolved organic nitrogen for marine phytoplankton growth and toxicity.

Disputationen äger rum klockan 09:00 i Sjöfartshögskolans hörsal ”Fullriggaren”, Landgången 4, Kalmar.

Opponent är professor Stephan Phlugmacher, Leibniz Institute of Freshwater Ecology and Inland Fisheries, Germany.

Kontaktinformation
Elin Lindehoff
Doktorand
Naturvetenskapliga institutionen
Högskolan i Kalmar, Tfn: 0480-44 7340, mejl: elin.lindehoff@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera