Artikel från Högskolan i Kalmar
19 augusti 2009

Virus förändrar egenskaper hos genetiskt lika bakterier

Bara för att två bakterier tillhör samma art betyder inte det att de har samma egenskaper. Karin Holmfeldts forskning på marina bakterier visar att exempelvis virus kan förändra en bakteries egenskaper utan de gener som används för artbestämning hos bakterien påverkas. På fredag, den 21 augusti, disputerar hon vid Högskolan i Kalmar.

Bakterier är otroligt viktiga för näringsvävarna i havet eftersom de förmedlar näringsämnen från löst form till större organismer. Genom att förstå mer om hur de påverkas av yttre faktorer kan man också få en större förståelse för hur förändringar hos dem påverkar växt- och djurliv högre upp i näringskedjan.

Karin Holmfeldt har, under handledning av docent Lasse Riemann, studerat hur virus påverkar marina bakterier. Virus är värdspecifika och väljer därmed ut vilka organismer de infekterar.

Karin Holmfeldt har i sin forskning isolerat bakterier av samma art och odlat dem på platta i laboratorium. För dessa bakterier kunde hon sedan isolera 40 olika virus som angriper just den bakterien. Denna virus-samling, som finns på Högskolan i Kalmar, är en av de samlingar marina virus i världen där virusen skiljer sig mest åt sinsemellan trots att de infekterar samma bakterie.

Forskningen visade att trots att bakterierna var väldigt lika varandra var varje individ ändå unik i sin förmåga att bli infekterad av virus. Detta var för forskningen en helt ny upptäckt.

Vidare visade Karin Holmfeldt att det var möjligt för virus att förändra en bakterie så att den blev resistent mot viruset. Studier av vissa delar av bakteriernas DNA visade att det inte gick att se vilka bakterier som hade blivit resistenta. Däremot saknade de resistenta bakterierna vissa förmågor som ursprungsbakterien hade, de kunde bland annat inte äta samma saker.

Den här kunskapen om resistens utveckling hos bakterier är viktig även i andra virus- och bakteriesammanhang exempelvis vid bakteriesjukdomar hos människor där virus, i vissa fall, har använts för att förgöra bakterierna utan att skada den sjuka människan.

Karin Holmfeldt kommer ursprungligen från Norrköping, men utbildade sig vid Högskolan i Kalmar på Biologprogrammet där hon riktade in sig på marin biologi. Hon är en av en handfull forskare i Sverige som studerar virus som infekterar bakterier i akvatisk miljö.

Disputationen äger rum fredagen den 21 augusti klockan 09.00, 2009 Sal A137, Landgången 4, Högskolan i Kalmar

Opponent: Associate Prof K Eric Wommack, University of Delaware, United States of America

Ordförande vid disputationsakten: Docent Anders Forsman, Högskolan i Kalmar

Handledare: Docent Lasse Riemann

Kontaktinformation
Karin Holmfeldt: 0480-44 73 26, 070-331 83 47, karin.holmfeldt@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera