Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

16 juni 2009

Insekters sexdoft kan rädda liv

Genom att identifiera och dessutom hitta metoder för att framställa de ämnen, feromon, som vissa insekter utsöndrar för att antingen locka till sig andra individer av samma art, potentiella sexpartners eller för att varna varandra för fiender, kan många människoliv räddas i främst tredje världen. Björn Bohman vid naturvetenskapliga institutionen har disputerat med sin avhandling ”Identification, synthesis and structure-activity studies of semiochemicals”.

Björn Bohman har som kemist, under handledning av docent Rikard Unelius, samarbetat med biologer för att hitta de ämnen som tre olika insekter utsöndrar. I Sydamerika finns de blodsugande triatominerna Rhodnius prolixus och Triatoma brasiliensis som bär på parasiter som sprider den dödliga sjukdomen Chagas sjukdom som drabbar miljontals människor i Sydamerika varje år. Genom att försöka identifiera de ämnen som insekterna sänder ut för att antingen locka till sig fler av samma art eller larma om fara kan man lära sig att kontrollera insekterna.

Biologerna har hittat de relevanta körtlarna på insekterna. Björn Bohman har i sin forskning lyckats identifiera flera ämnen som ingår i körtlarna och sedan framställa dem syntetiskt i laboratoriet. Målet är att kunna producera en billig övervakningsfälla (typ tändsticksask med klisterremsa och lukt) som människor i utsatta områden kan ha i sina hem.

De senaste fem åren har han arbetat med tre projekt varav det med triatominerna i Sydamerika är ett. Han har dessutom arbetat med lucernviveln Sitona discoideus som går på alfalfa och med gnagskydd mot snytbaggen Hylobius abietis som alltid är ett stort problem när man ska återplantera skog efter kalhuggning.

Samtliga isomerer av ett potentiellt sexferomon för lucernviveln, 5-hydroxy-4-metyl-3-heptanon, syntetiserades med en metod, framtagen av Björn Bohman, där grönsaker eller svamp användes för att få fram de önskade ämnena. Det visade sig vara en både bättre och betydligt enklare metod än tidigare kända metoder.

Kunskaper om insekternas feromon och hur man kan framställa dem på syntetisk väg är viktiga för att på ett bra och effektivt sätt att kunna minska exempelvis bekämpningsmedel i jordbruket. Med de här kunskaperna kan man exempelvis sprida små mängder av det ämne som skadeinsekterna kommunicerar med så att de inte hittar varandra innan parningen eller omvänd metod där man istället lockar dem till sig i fällor där man sedan kan oskadliggöra dem.

Björn Bohman är 30 år och kommer ursprungligen från Södertälje. Han utbildade sig från början till civilingenjör i kemi – kemiteknik vid KTH i Stockholm. Sin forskning har han genomfört vid Högskolan i Kalmar och har under den tiden även vistats i såväl Brasilien som Nya Zeeland.

Kontaktinformation
Björn Bohman: 0708-743541, bjorn.bohman@hik.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera