Artikel från Högskolan i Kalmar

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

17 juni 2008

Ny design kan ge anpassade läkemedel utan biverkningar

I majnumret av den prestigefyllda engelska tidskriften Drug Discovery Today beskriver Sten Ohlson, professor i bioteknik vid Högskolan i Kalmar, i en debatt artikel hur hans tankar och forskningsresultat kring svaga eller transienta interaktioner mellan biokemiska molekyler kan revolutionera framtidens läkemedel.

Sten Ohlson har sedan länge forskat kring så kallade transienta biomolekylära bindningar. Sådana bindningar är kortvariga, biomolekylerna berör varandra bara för en kort stund. Många av människokroppens processer till exempel i en cell sker med hjälp av transienta bindningar.

Upptäckten av och förståelsen för hur viktiga transienta bindningar är banar nu väg för en helt ny typ av läkemedel som blir både mer effektiva, multikompetenta och som också i mindre utsträckning än dagens mediciner leder till att användaren utvecklar en tolerans.

Det är framför allt inom tre områden som professor Sten Ohlson ser de stora möjligheterna med den nya tekniken: hjärt- och kärlsjukdomar, smärttillstånd och neurologiska sjukdomar.

Redan idag finns multikompetenta läkemedel som bygger på transient växelverkan. Ett sådant är vanlig aspirin där acetylsalicylsyran binder biokemiskt transient till många målstrukturer och därmed får effekt både som smärtlindrare och inflammationsdämpare.

Just nu samarbetar Sten Ohlson med läkemedelsföretag om att hitta substanser som kan förhindra blodproppar vid hjärtinfarkt eller stroke.

Sten Ohlsons forskning kring betydelsen av transienta molekylbindningar i biologiska system är revolutionerande men själv menar han att tillämpningen av den förutsätter att andra forskare överger gamla, traditionella synsätt.

– Det största hindret tror jag just nu handlar om att få forskare att börja tänka transient. Det här är ett helt nytt sätt att betrakta och förstå de grundläggande funktionerna hos de sjukdomar som drabbar oss och hur vi ska bota dem, säger Sten Ohlson.

Kontaktinformation
För mer information kontakta:
Sten Ohlson
Tel: 0480- 44 62 42
Mobil: 070-6206933
E-post: sten.ohlson@hik.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera