Artikel från Växjö universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

10 oktober 2007

I skuggan av en hotad existens – ny avhandling om hur det är att leva med cancersjukdomen malignt lymfom

Maligna lymfom är ett samlingsnamn för flera olika tumörsjukdomar som utgår från immunsystemets celler. I Sverige upptäcks drygt 2000 nya fall varje år. I en ny avhandling från Växjö universitet fokuserar sjuksköterskan Susanne Källerwald på patienternas erfarenheter av sin sjukdom och den vård de får. Vad innebär det att få besked om malignt lymfom? Hur lever patienterna med det hot mot livet som sjukdomen innebär? Hur upplever vårdarna mötet med dessa patienter? Det är några av frågorna hon försöker besvara i avhandlingen.

Den medicinska vården av sjukdomen är väl utvecklad och innebär en trygghet för dem som drabbas. Men att vara sjuk i malignt lymfom skapar en rädsla för döden oavsett om sjukdomen utgör ett verkligt medicinskt hot mot livet eller inte och behovet av existentiellt stöd för patienterna blir stort. Avhandlingen visar den stora vikten av en fungerande relation mellan vårdare och patient. En vårdande relation som bygger på vårdarens förmåga att se patientens livsvärld och därmed också patienten som människa. När patientens livsvärld ignoreras uppstår ett ökat lidande, skapat av vården, som skulle kunna undvikas.

Patienter med malignt lymfom strävar ständigt framåt i ett försök att nå ut ur en existentiell ovisshet till ett liv där allt är “som vanligt”. Källerwald visar att vårdarna har en viktig uppgift i att hjälpa patienterna att klara av att leva här och nu, vilket också innebär att uppmuntra och stödja patienterna att vårda det friska.
– Tyvärr har vi en vårdkultur som inte alltid medger att existentiella frågor ingår i professionell vård menar Susanne Källerwald. Det saknas gemensamma strategier hos vårdarna i den dagliga vården för att möta dessa svåra frågor. Vårdarna får hämta kunskap från sin egen mänsklighet och det kan väcka vårdarnas egen ångest och rädsla för döden. Något som i sig kan utgöra ett hinder för existentiella samtal.

– Det är tydligt att det krävs vissa insatser i vårdens organisation för att möjliggöra en vårdkultur där de existentiella frågorna ingår som en naturlig del i professionell vård menar Susanne Källerwald.

Susanne Källerwald legitimerad sjuksköterska och verksam som adjunkt vid högskolan i Skövde, Institutionen för vård och natur. Susanne Källerwald är hemmahörande i Lidköping.

Avhandlingen “I skuggan av en hotad existens – Om den onödiga striden mellan biologi och existens i vården av patienter med malignt lymfom” försvaras den 19 oktober 2007 kl.10.30 I sal Myrdal, Växjö universitet. Opponent är professor Dagfinn Nåden, Oslo universitet.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Susanne Källerwald på telefon 0510-19110 eller e-post: susanne.kallerwald@vxu.se.

Beställ boken av Kerstin Brodén, Växjö University Press, telefon 0470-70 82 67 eller e-post: vup@vxu.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera