Tema

Vad händer när förskolan ska arbeta med naturvetenskap?

Innehållet som kommuniceras mellan lärare och barn i förskolan riskerar att anpassas till en lek-, omsorgs- och lärandekultur, som kan bidra till att det specifika ämnet hamnar i skymundan. Det framgår i en unik studie vid Högskolan Kristianstad.

– I förskolan arbetar man utifrån en helhetssyn och genom att skapa ett sammanhang för barnen. På så sätt undervisar man inte ett ämne i taget, utan kommunicerar till exempel naturvetenskap, matematik, omvårdnad och svenska språket på samma gång, förklarar Susanne Thulin, universitetsadjunkt i pedagogik vid Högskolan.

1998 fick förskolan sin första läroplan, som innebar att förskollärarna numera även ska arbeta med olika innehållsaspekter som naturvetenskap, matematik, språkutveckling osv.

– Jag ville veta vad man gör av detta i förskolan och valde därför att studera hur man arbetar med naturvetenskap i förskolan, berättar Susanne om sin studie Vad händer med lärandets objekt? En studie av hur lärare och barn i förskolan kommunicerar naturvetenskapliga fenomen.

I videodokumentationer över samtal mellan lärare och barn har Susanne studerat vad de talar om och hur de pratar. Att studera innehållet i undervisningen för så små barn är ovanligt och Susannes resultat är därför unika.

Studien visar på ett rikt och nyanserat innehåll, men resultatet visar också att det innehåll som kommuniceras riskerar att anpassas till en lek-, omsorgs- och lärandekultur som kan bidra till att själva naturvetenskapen skyms.

– I förskolan arbetar man inte med uppdelad ämnesundervisning, som man gör i grundskolan. I förskolan har också barns personlighetsutveckling fått företräde framför barns kunskapsutveckling. Kanske kan man tala om att förskola och skola har olika bildningsideal, där förskolans handlar om ”Vem man ska bli”, medan man i grundskolan fokuserar på ”Vad man ska veta?”, säger Susanne.

Studien väcker frågor om hur lärare och barn i förskolan kan arbeta med ett innehåll utifrån rådande bildningsideal.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Susanne Thulin, adjunkt i pedagogik vid Högskolan Kristianstad, tel 044-203069, susanne.thulin@bet.hkr.se

Vad händer när förskolan ska arbeta med naturvetenskap?

 lästid ~ 1 min