23 februari 2023

Klimatsmart sjömat kan bidra till bättre kostvanor

Livsmedel från vatten kan spela en viktig roll för hälsosam och hållbar matproduktion. Men resurserna används inte fullt ut, menar forskare...

Tre delfiner under havsytan, sol uppifrån, undervattensbild
24 oktober 2022

Skyddade havsområden är bra för djur, människor och klimat

Att skydda områden till havs ger många fördelar, som bättre upptag av koldioxid. Det är också bra för kuster, bevarar biologisk mångfald och...

14 april 2022

AI och satelliter håller koll på tjuvfiske

Ny teknik och effektivare övervakningsmetoder kan underlätta kartläggning av illegalt fiske i världen. Det visar en forskningsstudie.

8 november 2018

Banker och pensionsfonder spelar nyckelroll för klimatet

Det finns ett fåtal mycket stora finansaktörer som kan kopplas till aktiviteter som påverkar stabiliteten i några av världens största skogar -...

6 augusti 2018

Jorden riskerar röra sig mot ett växthusliknande tillstånd

Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott. Även om världens länder minskar...

21 mars 2016

Turistfoton visar – fler sillgrisslor än någonsin på Stora Karlsö

För att kartlägga hur storleken på sillgrisslekolonin på Stora Karlsö förändrats under de senaste 100 åren har forskare samlat in och...

placeholder bild.
3 december 2014

Fågelperspektiv på tillståndet i havsmiljön

Studie från Stockholm Resilience Centre använder havsfåglar som indikatorer på förändringar i havsmiljön

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera