Artikel från Stockholm Resilience Centre

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Ny teknik och effektivare övervakningsmetoder kan underlätta kartläggning av illegalt fiske i världen. Det visar en forskningsstudie.

Världshaven är svåra att övervaka på ett effektivt sätt och har länge varit en fristad för så kallat IUU-fiske ( Illegal, unreported and unregulated fishing ).

Varje år fångas miljontals ton fisk illegalt. Fartyg som sysslar med IUU-fiske använder dessutom ofta illegal arbetskraft som tvingas jobba under dåliga arbetsförhållanden.

Teknik kartlägger olagligt fiske

I samarbete med fyra internationella universitet har forskare vid Stockholm Resilience Centre kombinerat satellitdata, maskininlärning och expertenkäter i en ny studie. Syftet var att kartlägga vilka regioner och hamnar som är mest utsatta för olaglig verksamhet.

Av mer än 750 utvärderade hamnar runt om i världen, ansågs nästan hälften vara förknippade med risk för illegalt fiske eller tvångsarbete. Framför allt identifierades två riskfaktorer, nämligen det land som ett fartyg är registrerat i, även känt som dess ”flaggstat”, och vilken typ av fiskeredskap fartyget har ombord.

– Fartyg registrerade i länder som har dålig kontroll av korruption, fartyg som ägs av andra länder än flaggstaten, och fartyg registrerade i Kina uppvisade en högre risk att ägna sig åt olaglig verksamhet. Det gjorde även långrevsfartyg, trålare och båtar som jiggfiskar efter bläckfisk, säger medförfattare Henrik Österblom, forskningschef för Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet.

Risk vid omlastning till havs

Högst risk för olaglig verksamhet identifierades i samband med omlastning, då besättning och fångster byts mellan fartyg, särskilt då detta sker ute till havs.

Kusterna utanför Västafrika, Peru och Azorerna hade enligt studien högst risk för arbetskraftsmissbruk och IUU-fiske.

– Vår förhoppning är att studien ska kunna hjälpa regeringar, biståndsorganisationer, civilsamhälle och företag att kunna göra prioriteringar, som gör att fokus riktas på de områden där problemen är som störst, säger Henrik Österblom.

Studien har gjort med forskare från Stanford University, University of British Columbia, University of Tokyo och James Cook University.

 

Vetenskaplig studie

Revealing global risks of labor abuse and illegal, unreported, and unregulated fishing , Nature Communications

Kontakt

Henrik Österblom, forskningsledare vid Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet, henrik.osterblom@su.se

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera