Älv i Norrland
Många laxar leker i Torneälven och Kalixälven.
Artikel från forskning.se

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Intensivt laxfiske på försommaren kan leda till att fiskar med anlag för att bli stora blir mer sällsynta. Det visar en ny studie från bland annat SLU.

Forskare har undersökt arvsmassan från tusentals vildlaxar i Östersjön. Kartläggningen visar att laxar som vandrar mot sina lekområden under försommaren skiljer sig genetiskt från laxar som inleder sin vandring senare på säsongen.

Olika vandringsbeteenden

Det är främst större och äldre fiskar – där en del bär på det så kallade ”storlax-anlaget” – som ofta vandrar under sen vår och tidigt på sommaren. Yngre och mindre laxar tenderar att vandra senare under sommaren.

– Att stora laxar kommer tillbaka tidigt till älven är känt, men med den här studien visar vi att de stora fiskarna skiljer sig från de mindre genetiskt. Det innebär att vi riskerar att påverka kommande laxgenerationer beroende på när vi fiskar, säger forskaren Lo Persson vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Fiskens fjäll ger svar

I studien analyserades fiskfjällsprover från tusentals vildlaxar som fiskades i Torneälven, Kalixälven och längs Bottenvikens kust mellan åren 1928 och 2020.

Forskarna upptäckte då att laxar med ”storlax-anlaget” oftare dök upp i fångsten under försommaren än senare under fiskesäsongen.

– Upptäckten tyder på att om fisket koncentreras till en viss tidpunkt, kan det medföra evolutionära förändringar i laxens könsmognad och därmed påverka storleken på de laxar som vandrar till älven och blir tillgängliga för fiske, säger forskaren Antti Miettinen vid Helsingfors universitet som lett studien.

Forskarna hoppas att studien ger kunskap som bidrar till en god fiskeförvaltning.

Här är Östersjölaxarnas lekplatser

Östersjöns största laxbestånd leker i Torneälvens och Kalixälvens vidsträckta älvsystem. Fjällen som analyserades i studien kom både från fångst med laxryssjor i Bottenviken och från spöfiske i Torneälven.

I båda fallen bestod fångsten under försommaren i högre utsträckning av laxar som leker i övre delarna av Torne- och Kalixälven, jämfört med fångsten från slutet av sommaren.

Studien har genomförts vid Sveriges lantbruksuniversitet, Helsingfors universitet, Finlands Naturresursinstitut och University of the Highlands and Islands i Skottland.

Vetenskaplig studie:

Temporal allele frequency changes in large-effect loci reveal potential fishing impacts on salmon life-history diversity, Evolutionary Applications.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera