Det finns ett fåtal mycket stora finansaktörer som kan kopplas till aktiviteter som påverkar stabiliteten i några av världens största skogar – och därmed också det globala klimatet. Det visar en studie av forskare från bland annat Stockholms resilienscentrum. Pensionsfonder är de i särklass viktigaste svenska aktieägarna, lett av det privata pensionsbolaget AMF.

Finansinstitut som banker och pensionsfonder spelar en viktig roll för att förhindra farliga klimatförändringar. Det handlar inte bara om att de kan styra investeringar mot förnybar energi och låga koldioxidutsläpp; investeringar kan också bidra till hållbar användning av Amazonas regnskog och de stora barrskogsområdena i Ryssland och Kanada.

Dessa områden är extra viktiga för det globala klimatet – just nu lagrar de stora skogarna kol i mark och växter, men om de försvinner bidrar de i stället till stora koldioxidutsläpp.

Finanssektorn spelar avgörande roll i känsliga skogsområden

– Vi fokuserar på dessa skogsområden eftersom de är mycket känsliga för mänsklig påverkan och finanssektorn spelar därför en avgörande roll där, säger Victor Galaz, vid Stockholms Resilienscentrum och en av forskarna bakom studien som publicerats i tidskriften Global Environmenal Change.

Sammanlagt svenskt ägande i företag som verkar i industrier som bidrar till förändringar av Amazonas regnskogar, och borealskogar i Kanada och Ryssland. Namnen på de tio största svenska ägarna är något förkortade, det vill säga: AMF = AMF Pensionsförsäkring, SEB = SEB Investment Management; Handelsbanken = Handelsbanken Asset Management; Swedbank = Swedbank Robur Fonder. Posten för Handelsbanken innehåller även dess indexfond Xact Kapitalförvaltning. Grafik: J/Lokrantz, Azote

Få äger stor del av skogsaktierna
Den nya studien drar slutsatsen att Amazonas regnskog liksom skogarna i Ryssland och Kanada är systemrisker för såväl det globala klimatet som för det globala finansiella systemet. Om dynamiken i dessa regioner förändras så att mark och skogar släpper ut stora volymer koldioxid i atmosfären blir det i framtiden betydligt svårare att stabilisera klimatet vilket också påverkar de finansiella systemen.

Fåtal stora aktieägare äger betydande del av aktierna

Studien visar också att det är ett fåtal stora aktieägare som äger en betydande del av aktierna i de största bolagen som är verksamma i de känsliga områdena. Det handlar främst om sojaodling och boskapsuppfödning i Amazonas samt om skog och pappersmassa i Ryssland och Kanada.

– Tillsammans kan dessa investerare utöva ett starkare inflytande på bolagen i sina aktieportföljer. De kan till exempel verka för ett mer hållbart skogsbruk som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis återställa förstörda skogar och plantera skog, säger Beatrice Crona, medförfattare vid Stockholms resilienscentrum.

Artikeln:
Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system, Global Environmental Change

Svenska investerare och “tipping elements”

Det finns ett antal områden runt om i världen som är av fundamental betydelse för global klimatstabilitet. Exempel på sådana ”tipping elements” inkluderar såväl boreala skogar och Amazonas, som båda är viktiga globala sänkor för koldioxid.

Boreal kallas en del av den tempererade zonen på norra halvklotets och omfattar norra Ryssland, norra Europa, Kanada och Alaska. Den kännetecknas av barrskog och tundra och täcker ungefär 15 procent av jordens landmassa. Området utgör världens största landbaserade kolreservoar.

Forskning från Stockholms resilienscentrum visar att det finns ett fåtal mycket stora finansaktörer med stort inflytande över ekonomiska verksamheter som påverkar flera sådana så kallade ”tipping elements” – Amazonas regnskog samt boreala skogar i Ryssland och Kanada.

Forskarna har också studerat vilka svenska finansaktörer som har ägande i företag som har verksamheter i dessa skogsområden.

Störst svenskt ägande finns i  industrier som verkar i Rysslands borealskogar, följt av Kanadas borealskogar, och slutligen i Amazonas. Pensionsfonder är de i särklass viktigaste svenska aktieägarna, lett av det privata pensionsbolaget AMF som ägs gemensamt av Svenskt Näringsliv och LO.

– Som vi ser det finns det stora möjligheter för svenska banker och pensionsfonder att tillsammans ta sig an denna utmaning genom att utveckla nya metoder för att se över sitt aktieinnehav, strategier för påverkan i företag som är förknippade med aktiviteter som påverkar klimatstabilitet, och utveckla nya finansiella produkter som har den här typen av tröskelfenomen i fokus, menar forskarna bakom studien Finance and the Earth system – Exploring the links between financial actors and non-linear changes in the climate system.

Studien bygger på forskning från programmet Global Economic Dynamics and the Biosphere vid Kungl. Vetenskapsakademien, Stockholms resilienscentrum, Australian National University och universitetet i Groningen i Nederländerna.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera