Mat från hav, sjöar och floder försörjer upp till 800 miljoner människor i världen.
Artikel från Stockholm Resilience Centre

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

Livsmedel från vatten kan spela en viktig roll för hälsosam och hållbar matproduktion. Men resurserna används inte fullt ut, menar forskare bakom en studie.

Livsmedel från hav, floder och sjöar – som även kallas sjömat eller blå mat – skulle kunna bli en viktig resurs i kampen mot undernäring, hjärt- och kärlsjukdomar och klimatrisker.

Det visar en studie vid Stockholm Resilience Centre på Stockholms universitet och Stanford-universitetet.

– Vattenlevande livsmedel, så kallad blå mat, kan spela en viktig roll i våra kostvanor, för samhället och för ekonomin. Men exakt hur kommer att skilja sig mycket från land till land och beroende på lokala förutsättningar, säger Beatrice Crona som är professor i hållbarhet vid Stockholm Resilience Centre.

Skaldjur på marknad

Fakta om sjömat

  • Blå mat försörjer upp till 800 miljoner människor världen över.
  • I 93 länder har tio procent av befolkningen näringsbrist trots tillgång på blå mat.
  • Tillgången på mer överkomliga blå livsmedel kan förhindra 166 miljoner mikronäringsbrister världen över.
  • Konsumtionen av blå mat kommer att öka med 80 procent i ätbar vikt till 2050.
  • Möjligheterna att dra nytta av blå mat för hälsosamma och hållbara kostvanor har inte förverkligats fullt ut.

Forskarna har sammanställt och analyserat nationella data och fått fram fyra områden där dessa livsmedel kan spela en nyckelroll för att förbättra nationella livsmedelssystem.

Områdena är  B12- och omega 3-näringsbrist, hjärt- och kärlsjukdomar som kan kopplas till överdriven konsumtion av rött kött, hög miljöpåverkan och klimatanpassning samt motståndskraft för att säkra bidraget från blå matsystem till näring, rättvis ekonomi, försörjning och kultur.

Kan ersätta kött och minska miljöpåverkan

Forskarna menar att nya insikter från studien har stor betydelse för finansiärer, förädlare, återförsäljare, utvecklingsorganisationer och fiskare.

– Vårt mål är att beslutsfattare till fullo ska förstå de olika bidrag som sjömat kan ge, men också att de ska överväga de avvägningar som måste förhandlas fram för att verkligen få ut det mesta av de möjligheter som sjömat ger, säger Beatrice Crona.

Forskarna fann att beslutsfattare i länder med stora miljömässiga livsmedelsfotavtryck och höga nivåer av hjärt-kärlsjukdomar – som är vanliga i utvecklade länder i Europa och Nordamerika – bör fokusera på att förbättra produktionen och tillgången till sjömat. Den kan fungera som en ersättning för konsumtion av mer rött kött som har större miljöpåverkan.

Musslor, sill och sardiner

I länder som kännetecknas av stora miljömässiga livsmedelsfotavtryck och utbredd näringsbrist kan beslutsfattare välja att stödja en större mångfald av blå livsmedelsproduktion och främja billigare mat. Forskning visar till exempel att odlade musslor eller små pelagiska fiskar, som sardiner och sill, kan gynna en mindre välbärgad befolkning. Samtidigt har maten litet miljöavtryck.

Vill inspirera beslutsfattare

Forskarna har också tagit fram ett interaktivt verktyg för att hjälpa beslutsfattare att utforska data om sjömat utifrån sina egna länder.

– Vi vill inspirera beslutsfattare till att utforma policyer och åtgärder som kan realisera det bidrag som blå mat kan innebära för livsmedelssystem runt om i världen, säger Beatrice Crona.

Bakom studien står Blue Food Assessment, en grupp på mer än 100 forskare som leds av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Stanford-universitet och intresseorganisationen EAT.

Studie:

Four ways blue foods can help achieve food system ambitions across nations, Nature.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera