placeholder bild.
15 juni 2001

Första professorn i engelska vid Örebro universitet

Cornelia Ilie är ny professor i engelska vid Örebro universitet. Cornelia Ilies främsta forskningsområde är retoriken i den parlamentariska...

placeholder bild.
12 juni 2001

Mats Dahlkvist ny professor vid Örebro universitet

Mats Dahlkvist är ny professor i statskunskap vid Örebro universitet. Han kommer att arbeta med forskarutbildning i statskunskap samt egen...

placeholder bild.
1 juni 2001

Nya metoder att finna och sanera kvicksilver

Att hitta det giftiga ämnet kvicksilver i marken är svårt och att sanera det är dyrt. Thomas Lifvergren disputerar fredagen 8 juni för...

placeholder bild.
31 maj 2001

Ingen enhetlig moral i Domarboken

Domarboken i Bibeln kan inte ses som en enhetlig litterär text och man kan därmed inte heller tala om en bestämd moral eller ideologi i boken....

placeholder bild.
30 maj 2001

Vänta dig det oväntade – Örebroforskare ger ut bok om ny ekonomisk teori

I dag utkommer boken Omvärldsanalys av Per Frankelius (Liber Ekonomi). I boken presenteras en metod för omvärldsanalys som är baserad på en ny...

placeholder bild.
28 maj 2001

Tyskland ännu ett delat land

Mer än tio år efter Tysklands återförening så känner sig tyskarna inte enade som ett folk. Det visar Joakim Ekmans doktorsavhandling "National...

placeholder bild.
11 maj 2001

Ulla Fogelström ny informationschef på Örebro universitet

Ulla Fogelström vill utveckla en kommunikationsavdelning som är en kompetent resurs för universitetet i alla frågor som rör kommunikation. I...

placeholder bild.
11 april 2001

Lennart Hardell ny professor vid Örebro universitet

Lennart Hardell blir adjungerad professor i onkologi med inriktning mot miljöepidemilogi på Institutionen för naturvetenskap vid Örebro...

placeholder bild.
16 januari 2001

Svårt ändra normer i mansdominerat yrke

Inom yrken som är dominerade av det ena könet är det svårt att genomjämställdhetsprojekt med så kallade "brytare" åstadkomma en förändring...

placeholder bild.
8 januari 2001

Ny doktorsavhandling i historia:”Asociala och imbecilla”. Kvinnorna på Västra Mark 1931-1967

I sin doktorsavhandling i historia berättar Kristina Engwall om hur "asociala och imbecilla" kvinnor behandlats med sterilisering,...

placeholder bild.
4 december 2000

Ny doktorsavhandling:Kamp mellan politiska partier om kommunernas roll i miljö- och hälsoskyddspol

Idag framhävs kommunerna som nödvändiga i miljöarbetet. Går man tillbaka i tiden ser man att det har förts många hetsiga debatter mellan...

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera