Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

11 januari 2002

Sveriges första professor i idrott

Peter Hassmén har i konkurrens med åtta andra sökande utsetts till professor i idrott vid Örebro universitet. Han blir därmed landets första professor i ämnet idrott. Hassméns forskningsintresse inbegriper såväl den prestationsinriktade elitidrotten som den fysiska aktivitetens betydelse i ett hälsoperspektiv.

Hassmén disputerade 1991 i psykologi vid Stockholms universitet med avhandlingen “Perceived Exertion: Applications in Sports and Exercise”. 1992 blev Hassmén docent i psykologi och förra året blev han professor i psykologi, särskilt idrottspsykologi, också vid Stockholms universitet.

Ett av Peter Hassméns forskningsområden handlar om hur psykologiska faktorer kan påverka prestationen hos en elitidrottare. Det handlar bland annat om koncentration, förmåga att fokusera och att hantera stress och anspänning. Olika idrotter har ofta skilda förutsättningar och det gäller att hitta det relevanta i en tävlingssituation för olika idrottare. När man hittat de psykologiska faktorer som är viktiga mäts hur bra idrottaren är på dessa och sedan kan han eller hon träna på just den biten för att förbättra den slutgiltiga prestationen.


Ett annat fenomen som kan sänka en idrottares prestation är överträning. Det innebär att idrottaren tränar för mycket och därmed sänker sin prestationsförmåga. I förlängningen finns det också risk för idrottsrelaterad utbrändhet. Studier visar att 30-40 procent av alla idrottare någon eller till och med flera gånger under sin karriär varit övertränade.
– Att hitta gränsen mellan optimal träning och för mycket träning är väldigt svårt, säger Peter. Vi försöker hitta en indikator så att man så tidigt som möjligt kan säga att nu börjar det bli fara å färde, nu gäller det att tänka till och kanske ta en extra vilodag.
Symptom på överträning märks först på humöret. Idrottaren visar ofta nedstämdhet som kan leda till depression om överträningen fortsätter. Ilska och irritation är andra tydliga psykologiska indikatorer på överträning. Peter Hassmén har i sin forskning arbetat med frågeformulär och skalor som styrmedel för att förhindra överträning.
– Under ett träningsläger får idrottarna till exempel fylla i ett frågeformulär varje morgon efter att de har vilat och är de över (eller under) vissa bestämda gränsvärden så har de blivit informerade om riskerna och ombedda att justera träningsdosen, berättar Peter.


Inte bara idrottare kan bli utbrända utan även människor i vanliga arbetslivet. Den fysiska aktivitetens roll för att motverka utbrändhet är ett tredje område som Peter intresserar sig för.
– Det är viktigt att inte ha ett elitidrottsperspektiv hela tiden, säger Peter. Vår institution heter idrott och hälsa och det handlar väldigt mycket om hälsa. Vad kan lågintensiv motion göra för ditt välbefinnande och din hälsoupplevelse? Motion hänger nära samman med såväl fysisk som psykisk hälsa.

För mer information kontakta Peter Hassmén på telefon 0706-86 32 35

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera