Artikel från Örebro universitet
22 augusti 2002

Ulf Bernitz gästprofessor i rättsvetenskap

Örebro universitet och dess rättsvetenskapliga avdelning har engagerat professor Ulf Bernitz som gästprofessor. Bernitz uppgift är att medverka i rekrytering av professorer och lektorer, medverka i kontakt- och nätverksskapande såväl undervisningsmässigt som forskningsmässigt.

Han skall också medverka i arbetet att sammanställa en ansökan till Högskoleverket om rätt för Örebro universitet att utfärda juridisk kandidatexamen och verka för att externa utvecklings- och forskningsmedel tillförs ämnet. Ulf Bernitz skall ta ett övergripande ansvar för uppbyggnaden av forskning och forskarutbildning inom ämnet rättsvetenskap, medverka i handledning av doktorander och i högre seminarier.

Professor Bernitz är professor i europeisk integrationsrätt och har undervisat och forskat inom ett brett fält av olika juridiska delar såsom konsument-, marknads-, och immaterialrätt samt komparativ rätt. Han har ett brett kontaktnät inom den rättsvetenskapliga forskarvärlden och även anlitad som sakkunnig i lagstiftningsfrågor. Professor Bernitz, tidigare dekanus vid juridiska fakulteten vid Stockholms universitet, har också varit initiativtagare till startandet av Nätverket för Europarättsforskning, Juridiskt Tidskrift och Europarättslig Tidskrift. Han är vidare engagerad som gästprofessor vid Universitetet i Oxford.

Kontaktinformation
För mer information kontakta Roland Haglund på telefon 019-30 35 38
eller Ulf Bernitz på telefon tel 08-759 08 22.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera