Artikel från Örebro universitet
1 februari 2002

Fem nya hedersdoktorer vid Örebro universitet

Örebro universitet har utsett fem nya hedersdoktorer, en hederstitel som utdelas vid den årliga akademiska högtidsdagen, som i år firas lördagen den 9 februari. Årets hedersdoktorer är Steven Cooper, Hans-Dieter Klingemann, Ingvar Lidholm, Britt Olausson och Egon Schwarz. Olausson är dessutom den första hederdoktorn inom fakulteten för medicin, naturvetenskap och teknik vid Örebro universitet.

Steven Cooper är professor i psykologi vid University of Liverpool i Storbritannien och har i snart 30 år verkat inom psykologi och beetendevetenskap. Steven Cooper har forskat mycket kring fenomenet stress, och en stor del av hans forskning har legat till grund för beteendemedicinska studier om sjukdomar i hjärnan som kan orsaka exempelvis depression eller ångest.

Hans-Dieter Klingemann är professor i statsvetenskap vid Wisseschaftszentrum Berlins och Freie Universität i Berlin och en av Tysklands ledande statsvetare. Hans forskningsområden rör bland annat komparativ demokratiforskning samt politisk integration. Klingemann har under sina år som forskare gjort stora insatser för att integrera statsvetenskapen i Central- och Östeuropa.

Ingvar Lidholm är född i Jönköping 1921. Han har genomgått utbildning på violin, dirigering och komposition vid Musikhögskolan i Stockholm, men också utomlands i Italien, Schweiz och Frankrike. Ingvar Lidholm har också verkat som Stadskapellmästare i Örebro och Kammarmusikchef vid Sveriges Radio. 1960 blev han ledamot av Musikaliska akademien. Ingvar Lidholm har erhållit flera internationella utmärkelse, bland annat Salzburgs Operapris för TV-operan “Holländaren”.

Britt Olausson har under lång tid arbetat med utvecklingen av vårdvetenskapen och de högre vårdutbildningarna, och hon har haft stor betydelse för utvecklingen av högskolemässigheten av vårdutbildningarna i landet och särskilt vid Örebro universitet. Britt Olausson var den drivande kraften för att Örebro universitet blev landets första lärosäte att avsätta resurser för en professur i omvårdnad. Britt Olausson verkade som högskolerektor i mer än 20 år och under den senare delen drev hon starkt frågan om statligt huvudmannaskap för vårdutbildningarna. Således medverkade hon till att vårdutbildningarna i Örebro blev de första som fick ett formellt avtal om förstatligande och därmed inlemmades i universitetsvärlden. Under sitt yrkesliv har Britt Olausson varit med och lagt grunden för den utveckling vi ser idag med vårdutbildningar inlemmade i universitetsvärlden och en växande högkvalitativ forskningsverksamhet.

Egon Schwarz är professor i tyska och humaniora vid Washington University, St. Louis, USA. Inte många forskare kan som professor Schwarz visa upp en publikationslista på närmare 40 sidor. Ett av Egon Schwarz många forskningsområden handlar om tyskspråkig litteratur skriven av författare i exil. Professor Schwarz har under elva år själv levt i landsflykt i olika sydamerikanska länder. Egon Schwarz har under åren erhållit en rad akademiska och andra offentliga utmärkelser, bland annat har han erhållit österrikiska statens förtjänstmedalj av första graden.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera