Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

20 februari 2002

Margaret Kerr ny professor i psykologi

Margaret Kerr är ny professor i psykologi vid Örebro universitet. Hennes huvudsakliga forskningsintresse handlar om hur personlighet och relationer till andra kan påverka människors anpassning, i ett livsperspektiv.

Vid Örebro universitet har hon varit med och byggt upp Centrum för Utvecklingsforskning (Center for Developmental Research), en forskargrupp som forskar kring risk- och skyddsfaktorer i ungdomars utveckling, bland annat vad gäller föräldra-barn relationer, kriminalitet, depression med mera.

Innan Margaret Kerr började forska och undervisa vid Örebro universitet var hon verksam vid ett flertal universitet i USA, bland annat Cornell University där hon 1995 disputerade med avhandlingen “Adult outcomes of childhood shyness in a Swedish longitudinal sample”. Där undersöker Kerr hur människor som är blyga och drar sig undan klarar sig i livet, och hur deras livssituation ser ut utifrån bland annat aspekter som brottslighet, depressioner och mental hälsa.

Margaret Kerr är involverad i ett flertal projekt vid Centrum för Utvecklingsforskning. Ett handlar om att granska människors uppfattning av föräldraskap och särskilt vad det innebär att vara tonårsförälder. Om ett barn tar efter en förälders beteende tolkar man vanligen det som att det är föräldrarna som lyckats uppfostra barnet och ge det vissa karaktärsdrag. Margarets forskning visar att det snarare kan vara så att tonåringars beteende påverkar hur föräldrar beter sig. Vad man vanligen kallar uppfostran och föräldraskap är egentligen de vuxnas reaktioner på sina tonåringars beteende.

Ett annat område som Margaret för närvarande forskar kring handlar om ungdomsbrottslighet och ungdomsdepressioner. Vanligen undersöker man faktorer som familjerelationer och kompisgäng som orsaker till brottslighet eller depressioner, men man gör det skilt från varandra. Kerrs forskning syftar till att förklara hur dessa faktorer hänger samman med varandra och hur tonåringen själv spelar en aktiv roll i processen för att utveckla depressioner eller brottslighet.

För mer information kontakta Margaret Kerr, telefon 019-30 30 26 eller e-post margaret.kerr@sam.oru.se.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera