Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

23 augusti 2002

Första biologiprofessorn vid Örebro universitet hoppas kunna frysa fiskägg

Per-Erik Olsson är ny professor i biologi vid Örebro universitet. Han blir därmed universitetets första biologiprofessor. Hans övergripande forskningsintresse handlar om molekylär fysiologi och då särskilt reproduktion, endokrinologi och toxikologi.

I sin forskning undersöker Per-Erik Olsson hur könshormonerna östrogen och androgen, det vill säga kvinnligt och manligt könshormon, reglerar olika gener. Det kan exempelvis handla om gener som är viktiga för ett äggs utveckling. Han undersöker också hur hanar och honor bildas på genetisk nivå, alltså vilka gener som avgör om det ska bli en hane eller hona.

Per-Erik Olsson forskar också om hur hormonstörande ämnen i naturen såsom miljögifter som PCB kan störa könshormoner och de processer de ingår i. I forskningen kan man söka svar på frågor som varför olika gifter har olika inverkan på olika organismer. Ett miljögift som kommer ut i naturen kanske inte har någon direkt effekt på människor medan det påverkar andra organismer desto mer.

I sin forskning använder Per-Erik Olsson zebrafisk som modellsystem, och under hösten kommer han att arbeta i ett 3-årigt EU-projekt där man ska försöka lära sig hur man ska kunna frysa in fiskägg. I dagsläget kan man endast frysa ägg från däggdjur. Per-Erik Olssons del i detta EU-projekt är att undersöka hur äggskalet bildas.
– Vi ska bland annat undersöka vilka signaler som gör att komponenterna till ett äggskal börjar bildas och hur det sedan sätts ihop, och det vet man inte ens hur det går till hos människan, säger Per-Erik Olsson. Mekanismerna kan vara ganska lika.

Att frysa fiskägg är intressant ur såväl vetenskaplig som kommersiell synvinkel. Kommersiellt kan man tänka sig en laxodlare som har lax som får leka en gång i månaden i stället för en gång om året och man får varje månad tillgång till stora fina laxar. Det vetenskapliga intresset finns bland annat i just arten zebrafisk som Per-Erik Olsson ser som det framtida försöksdjuret. Detta modellsystem fungerar väldigt bra när det gäller genreglering som sedan kan jämföras med genregleringen hos andra organismer, exempelvis människor. Dessutom finns många mutationer av zebrafisk vilket också gör det intressant ut vetenskaplig synvinkel. Genom att undersöka mutationerna kan man få en koppling på genernas funktion.
– Det finns tusentals mutationer av zebrafisk och det är ganska kostnadskrävande och otympligt att hålla alla dessa i akvarier. Men om man kan frysa in ägg kan man gå från tusentals akvarier till ett fryskärl, säger Per-Erik Olsson. Det är också enklare att transportera ett fiskägg jämfört med en levande fisk.

Per-Erik Olsson är född i Kiruna och disputerade 1987 vid Göteborgs universitet. Han kommer närmast från Umeå universitet. Han har även varit verksam i Kanada och USA.

Fotografi på Per-Erik Olsson finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Per-Erik Olsson på telefon 019-30 12 44.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera