Artikel från Örebro universitet

Den här artikeln bygger på ett pressmeddelande. Läs om hur redaktionen jobbar.

30 maj 2002

Företags styrsystem anpassas till rådande teknologi

Många tillverkande företag investerar kontinuerligt i modern produktionsutrustning för att vinna eller bibehålla konkurrensfördelar. Erfarenheter visar dock att enbart modern teknologi långt ifrån räcker för att uppnå hög lönsamhet.

Tvärtom är det viktigt att företagets tillverkningsstrategi står i samklang med och stöds av företagets interna styrsystem. Jonas Gerdin har i avhandlingen “Ekonomisystems utformning inom produktionsavdelningar – en tvärsnittsstudie”, studerat hur teknologin inom tillverkningsavdelningar påverkar två viktiga aspekter av styrsystemet, nämligen ekonomistyrsystemet och organisationsstrukturen.

Jonas Gerdin har genomfört en enkätstudie riktad till produktionschefer inom svensk tillverkande industri. Resultaten visar att ekonomistyrsystem och organisationsstruktur till viss del anpassas till rådande teknologi. Annorlunda uttryckt ger detta ett stöd för idén om att det inte finns ett universellt bästa styrsystem. Tvärtom är det så att styrsystemet anpassas till de specifika förutsättningar som råder.

Gerdins forskningsprojekt drivs inom ramen för CEROC (Centre for Empirical Research on Organizational Control) som är ett forskningsprogram om modern verksamhetsstyrning. Programmets övergripande syfte är att öka kunskapen om hur ekonomi- och verksamhetsstyrning utvecklas och används i dagens organisationer. Det är knutet till en av Örebro universitets fem forskningsprofiler, nämligen Människors affärer, IT och marknadens processer.

Jonas Gerdin disputerar för ekonomie doktorsexamen vid Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, tisdagen 4 juni, kl. 10.15. Han är verksam vid Institutionen för ekonomi, statistik och informatik vid Örebro universitet.

Foto på Jonas Gerdin finns att hämta i pressrummet på Örebro universitets webbplats på
adressen http://www.oru.se/massmedia/bild.html

Kontaktinformation
För mer information, kontakta Jonas Gerdin på telefon 019-30 31 43.

Nyhetsbrev med aktuell forskning

Visste du att robotar som ser en i ögonen är lättare att snacka med? Missa ingen ny forskning, prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Jag vill prenumerera