Tema

Vårdens decentralisering, specialisering och professionalisering blir patientens Bermudatriangel

Bengt Åhgrens öppna docentföreläsning vid NHV i oktober blir en historisk resumé över utvecklingstrenderna inom hälso- och sjukvården. ”Det handlar om decentralisering, specialisering och professionalisering”. Det säger Bengt Åhgren som kallar sin föreläsning Patient Bermuda Triangle eftersom patienten riskerar att ”försvinna” inom en alltför fragmenterad vårdverksamhet.

Samhälle & kultur

Internet viktig källa till socialt stöd och hälsoinformation för ungdomar

Internet kan ha en roll i främjandet av ungdomars hälsa och välbefinnande. Det visar ett nytt masterarbete vid NHV. – Insatser och utveckling av internet som arena för hälsofrämjande arbete riktat till ungdomar bör fokusera på att öka tillgången till socialt stöd och hälsoinformation av hög kvalitet, säger Hildur Gunnarsdóttir, Master of Public Health vid NHV.

Samhälle & kultur

Sveriges första massvaccination framgångsrik

Utvärderingen av Sveriges första massvaccination visar att systemet har levererat trots en oklar och påfrestande situation. Kommunikationen med allmänheten fungerade även om informationen varit för detaljerad. Lärdomar i utvärderingen, som gjorts vid NHV, är sjukvårdsupplysningens centrala funktion och att informatörer på regionnivå bör arbeta mer självständigt samt att den vaccinationsmanual som tagits fram bör marknadsföras som vårdenheternas primära informationskälla.

Hälsa & medicin

Distriktsköterskors hälsofrämjande funktion måste synliggöras

Disktriktssköterskor och skolsköterskor måste synliggöra sitt arbete och yrkets hälsofrämjande funktion. Folkhälsoaspekten och yrkesgruppens betydelse när det gäller att bidra till förbättrad folkhälsa tappas annars bort. Det visar Anne Clancys avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV som försvaras den 18 juni.

Samhälle & kultur

Läkare behöver utbildning och rutiner för hälsofrämjande arbete

Allmänläkare kan bidra till en bättre folkhälsa och förebygga sjukdom genom hälsofrämjande och förebyggande arbete. En masterstudie vid NHV påvisar norska läkares osäkerhet inför att ta initiativ i livsstilsfrågor och föreslår en modell för arbetet. – Läkarna oroade sig för vilka konsekvenser det kunde få för maktrelationen mellan dem och patienten om de lade sig i livsstilsfrågor, säger Jørgen Storbakken.

Samhälle & kultur

Svårt att bedöma vårdbehov hos akut sjuka

När människor kontaktar larmnumret skall personalen på några sekunder avgöra om den som är sjuk behöver en ambulans och hur bråttom det är. Risken är att några sjuka personer får ambulans trots att det inte behövs och att några inte får ambulans tillräckligt fort när det behövs. För att effektivisera ambulanssjukvården behövs därför bättre metoder för medicinska prioriteringar. Det framgår av Lena Marie Beillons avhandling vid Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap, NHV.

Samhälle & kultur

Kronisk barnerevmatisk sykdom kan gi varige helseproblemer

Mange barn som rammes av barneleddgikt fortsetter å ha aktiv sykdom eller senskader inn i voksen alder. Sykdommen kan føre til store funksjonsbegrensninger.”Opplevelsen av å være annerledes og stå på utsiden av kameratflokken kan være vanskelig å takle for barn og ungdom”, sier Ingrid Landgraff Østlie som disputerer ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Hälsa & medicin

Erfarenheter tappas bort när hälso- och sjukvård omorganiseras

Inom hälso- och sjukvård har sammanslagningar av sjukhus och privatisering av verksamhet blivit populära lösningar i jakten på ökad effektivitet och mer vård för mindre pengar. ”Det talas ofta om effektivitet utan att begreppet definieras närmare, men det påverkar och påverkas av såväl organisationens struktur, ledarskap som medarbetarskap”. Det säger Agneta Kullén Engström.

Samhälle & kultur